Es Baluard l’AAVIB presenten el projecte «Artistes vists per artistes. Mise en abyme» a partir de la Col·lecció Es Baluard

11 de febrer de 2019

Es Baluard l’AAVIB presenten el projecte «Artistes vists per artistes. Mise en abyme» a partir de la Col·lecció Es Baluard

Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma i l’Associació d’Artistes Visuals de les Illes Balears (AAVIB) presenten el projecte «Artistes vists per artistes. Mise en abyme» a partir de la Col·lecció Es Baluard, que té per objectiu generar un diàleg entre el fons del museu i els artistes.

A partir d’una convocatòria, amb un termini d’inscripció obert fins al 19 de febrer, es seleccionaran quatre artistes perquè duguin a terme una dinàmica per apropar-nos a la visió dels artistes sobre les obres d’art del museu des del punt de vista dels creadors. Així, el projecte tracta de crear un espai per donar veu a aquestes aportacions, generar noves mirades i millorar la seva divulgació entre els mesos de març i desembre de 2019.

Les dinàmiques a proposar per part dels artistes seran lliures i obertes, servint com a exemple les temàtiques al voltant de la igualtat de representació en qüestions de gènere i de generació, la condició de visibilitat/invisibilitat, transparència institucional, aplicació de les bones pràctiques en les arts visuals, moviment i circulació de les obres, etc.

El terme Mise en abyme fa referència, en la literatura francesa, a un procediment narratiu que consisteix a ubicar dins d’una narració una altra de similar, d’una manera anàloga a les populars nines russes. A partir d’aquest concepte, la present convocatòria pretén ser una crida per fomentar una relectura de la Col·lecció Es Baluard, apropant-la al públic i exercint-ne una revisió crítica.

Els requisits de participació són haver desenvolupat alguna pràctica artística en els darrers 5 anys, ser resident a les Illes Balears i entendre la llengua catalana per fer més fàcil la interacció amb els participants. Cada artista rebrà una dotació económica de 450 euros en concepte d’honoraris, desplaçaments, preparació dels materials necessaris per a la dinàmica i de despeses generals.

A més, en annex a aquest conveni de col·laboració s’ha signat un acord de bones pràctiques entre el museu i l'associació, a fi d’establir un marc de defensa dels drets i la professió dels artistes, així com custodiar el patrimoni que d’aquesta se’n genera, conservar-lo i donar-lo a conèixer.