El Patronat de la Fundació Es Baluard aprova el Pla d’actuació i els pressupostos de 2021

21 de desembre de 2020

El Patronat de la Fundació Es Baluard aprova el Pla d'actuació i els pressupostos de 2021

El Patronat de la Fundació Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma aprova el Pla d’Actuació del Museu que, durant el proper any, continua amb el desenvolupament de la nova arquitectura institucional a partir del projecte museístic proposat per la Directora, Imma Prieto, amb l’excepcionalitat i la internacionalització com a principals objectius.

La programació expositiva definida pel 2021 contempla un total de 8 projectes expositius. Articulada temporalment per dues temporades, a cada una es presentaran quatre exposicions. A cada temporada sempre hi haurà una exposició d’un/a artista local de carrera mitjana, continuant amb l’objectiu d’afavorir la visibilització i la producció autòctona, així com plantejar una línia de recerca historiogràfica.

La primera temporada obre diferents exposicions a partir del proper mes de març i comença amb «Memòries de la defensa. Construccions físiques i mentals», una exposició que planteja reflexions al voltant de l’espai que ocupa el propi Es Baluard Museu (Baluard de Sant Pere) i com s’ha anat transformant al llarg de la història, a partir de la commemoració, en l'any 2020, del 500 aniversari del naixement de l’enginyer Giovan Giacomo Paleari Fratino, qui va projectar la fortificació renaixentista de la ciutat de Palma. La mostra amb mirada local d’aquesta temporada és «Toni Amengual. Flowers for Franco», un projecte sobre la memòria històrica espanyola que ens parla de la dificultat de fer història a partir d’una investigació sobre el Valle de los Caídos.

La segueix «La utopia paral·lela. Ciutats somiades a Cuba / 1980-1993», una exposició amb la que el Museu inicia la col·laboració del projecte «Triangle Mediterrani» amb la coproducció d’aquest projecte inaugurat a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona l’any 2019 i totalment inèdit. Tancant la temporada, el Museu presentarà «Mira a veure si… Poesia experimental i Mail Art a Mallorca», un projecte a partir de l’arxiu «Risc i Ruptura 1973-1983» que mostra com els anys setanta van ser un crit creatiu a favor de l’art i la vida d’una generació d’artistes disposats a canviar la percepció i les maneres de veure l’art.

Les exposicions que formen part de la segona temporada tindràn lloc a partir del setembre. Entre aquestes es troba un projecte de Lara Fluxà, artista mallorquina que treballa amb problemàtiques que tenen a veure amb la gestió dels recursos ecològics i del territori, i una mostra de l’artista austríaca establerta a Mallorca Eva Choung Fux.

Dins d’aquesta temporada es troben dues exposicions en les que el Museu està treballant però que no figuren als pressupostos perquè encara estan pendents de finançament. Aquestes són «Elena del Rivero. L’arxiu de la pols. An ongoing Project», un projecte on, a través de l’experiència personal i poètica de l’artista, l’artista aborda el que els atemptats de l’11S van suposar per al pensament i les seves conseqüències sobre la geopolítica mundial actual, i «Personae. Màscares contra la barbàrie», una presentació de la Col·lecció al voltant de Joan Miró i les seves obres inspirades en la peça de teatre «Ubu Roi» (Ubú rei) d’Alfred Jarry.

Pel que fa a les activitats del Museu per a l’any que ve, des de Programes públics es treballarà sobre una pluralitat d’activitats, principalment a partir de les exposicions i la programació de conferències, taules rodones, masterclass i tallers de formació.

Entre les activitats relacionades amb les exposicions, destaquen, en primer lloc, les jornades posposades de la programació 2020 per la crisi sanitària de la COVID-19 en relació a les exposicions de Miguel Ángel Campano, Teresa Margolles i Núria Marquès. En segon lloc, el Museu presentarà activitats programades a partir de les noves temporades expositives amb un seminari d’arquitectura sobre el concepte de ciutat a partir de les mostres «Memòries de la defensa: Construccions físiques i mentals» i «La utopia paral·lela. Ciutats somiades a Cuba / 1980-1993» en col·laboració del Col·legi d’Arquitectes de les Illes Balears – COAIB.

També s’organitzaran unes jornades en relació a l’exposició d’Eva Choung-Fux amb una conferència sobre el seu treball al voltant de la memòria de les persones oblidades per la historia contemporània i una altra relacionada amb l’exposició «Mira a veure si… Poesia experimental i Mail Art a Mallorca».

En tercer lloc, el Museu segueix amb els programes propis de recerca i innovació com l’Institut de Corpologies Deslocalitzades, el programa estable i anual que al llarg d’una jornada intensiva presentarà diferents formats de propostes escèniques, teòriques i sonores, amb cuatres noves sessions que coincidiran amb els canvis d’estació.

D'altra banda, Es Baluard Museu treballa per presentar durant l’any 2021, el Laboratori d’Art i Pensament «Zona de Contacte. Reparar la crisi», un nou programa de formació, encara pendent de finançament, que es proposa constituir-se com a plataforma d'idees i espai de pensament crític, des de la interrelació entre la producció artística i cultural i les problemàtiques polítiques, socials o institucionals contemporànies.

Segons la directora, Imma Prieto, “l'any 2021 es presenta difícil i els reptes són complexos, sobretot a nivell econòmic. Per aquest motiu, malgrat hem treballat l'any de forma global, tres dels nostres projectes estan sotmesos a la possibilitat de tenir una injecció pressupostària extraordinària”.

En aquest sentit, explica que amb «Zona de Contacte. Reparar la crisi» “ens proposam ser espai de trobada i reflexió de diferents comunitats a partir de tallers i pedagogies participatives, pensant en els professionals i estudiants locals, apostant per evitar que hagin d'anar fora les Illes per continuar formació, però també amb un programa rigorós i exigent que convida a professionals de fora a voler implicar-se”.

Des de l’Àrea educativa es duran a terme activitats educatives com la continuació de visites per a centres educatius i la modalitat online a través de «Recurs obert», l’arxiu digital de propostes educatives en relació a la Col·lecció del Museu, col·lectius en risc i famílies, projectes a llarg termini com «Cos i gènere: Projectes transversals des de l’art contemporani». En aquest sentit, el Museu presentara «Cossos i espais queer», un nou grup de recerca per a professorat que es planteja com segona part de la formació per als docents que ja han participat a «Cos i gènere» en format de grup d’estudis.

Així mateix, també continuarà amb la programació familiar mitjançant el programa «Família! El dissabte va d’art», amb la col·laboració de la Fundació Guillem Cifre de Colonya, els projectes dedicats als públics joves amb una sèrie de tallers per treballar de primera mà amb els i les artistes, i el programa social amb visites dinamitzades adreçades a grups i col·lectius socials, educatius, sanitaris, migrants i de persones de la tercera edat.

D’altra banda, el Patronat renova la seva pròpia composició amb l’entrada de Bernardí Roig per la seva trajectòria artística i aportació de capital simbòlic en forma de coneixement a la Fundació. Aquesta renovació de la composició del Patronat s’ha fet possible a partir de la modificació dels Estatuts de la Fundació, aprovada el passat 8 de setembre, segons la qual al Patronat hi podran participar, a més dels membres que formen part de la Fundació, personalitats de la societat civil que hagin destacat per la seva tasca filantròpica i/o artística.

La suma d'aportacions institucionals i recursos propis (213.489,50 € previstos) per 2021 serà de 1.934.739,5 €. Les aportacions per a despesa corrent del Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma per a aquest pressupost serà de 1.721.250 €, distribuïts de la següent manera: Govern dels Illes Balears 700.000 €, Consell de Mallorca 525.000 € i Ajuntament de Palma 496.250 €. Del total del pressupost es destinaran 218.669,5€ a la programació del Museu.

“Tanquem un any molt difícil. Malgrat tot, Es Baluard Museu ha dut a terme canvis importants, com el canvi d'imatge a partir de la construcció de la nova marca, la modificació dels Estatuts de la Fundació i 7 grans exposicions. Treballem per la quota de gènere amb 5 mostres dedicades a dones i 2 a homes; treballem el territori amb 4 exposicions relacionades amb el context local i 3 internacionals. De fet, tanquem amb tres artistes relacionats amb les Illes Balears: Menorca amb Núria Marquès, Eivissa amb Rafael Tur Costa i Mallorca amb Miguel Ángel Campano”, assenyala Prieto.

“Així, ens reafirmem en la nostra idea de Museu al servei de la societat i com a generador de coneixement. A més, amb contundència afegim que és l'espai dels afectes i per plantejar les cures. Tenim cura de la societat i les seves problemàtiques. Els Museus seran una espècie de temples del segle XXI”, conclou la directora.

Han assistit a la reunió del Patronat de la Fundació Es Baluard Museu:  

Govern de les Illes Balears

 • Sra. Catalina Solivellas, Delegada de la Presidència per la Cultura
 • Sra. Isabel Castro, Consellera d’Administracions Públiques i Modernització

Consell de Mallorca

 • Sra. Catalina Cladera, Presidenta del Consell Insular de Mallorca
 • Sra. Isabel María Busquets, Vicepresidenta primera i Consellera executiva de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística
 • Sr. Josep Mallol, Secretari Tècnic de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística

Ajuntament de Palma     

 • Sr. Antoni Noguera, Regidor de l’Àrea de Cultura i Benestar Social
 • Sr. Marcos Augusto, Director General de Promoció i difusió cultural

Fundació d’Art Serra  

 • Sra. Carmen Serra Magraner (online)
 • Sra. Ana Rullán Estarellas (online)

Fundació Es Baluard Museu

 • Sra. Imma Prieto, Directora de Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma
 • Sr. Sión Ramis, Secretari de la Fundació Es Baluard Museu