EL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ ES BALUARD APROVA EL PLA D’ACTUACIÓ I ELS PRESSUPOSTOS PER A 2013

15 d'abril de 2013

EL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ ES BALUARD APROVA EL PLA D'ACTUACIÓ I ELS PRESSUPOSTOS PER A 2013

EL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ ES BALUARD APROVA EL PLA D'ACTUACIÓ I ELS PRESSUPOSTOS PER A 2013

El Patronat de la Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma ha aprovat avui el Pla d’Actuació i el pressupost per a 2013, que serà de 2.045.300 euros. La suma de les aportacions del Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma per a aquest pressupost és de 1.020.000 euros. L'aprovació d'aquests comptes suposa un descens del 37% en l’aportació institucional respecte a la que tingué Es Baluard durant l’exercici de 2012. A més, aquests contemplen que, del total pressupostat per a 2013, un 21% correspon a autofinançament.

El Pla d'Actuació per a aquest 2013 es basa en intensificar la tasca social i educativa del museu, reafirmar el sentit de pertenença per part de la població i dotar de significat a Es Baluard com "el museu de les Illes Balears". La seva gestió se centrarà en les activitats educatives, divulgatives, en la dinamització de la col·lecció i en l'optimització de recursos a través del lloguer d'espais, la botiga del museu, la col·laboració amb patrocinadors isponsors, entre d'altres accions, amb l'objectiu d'incrementar els ingressos propis del museu. Cal recordar que Es Baluard celebrarà el gener de 2014 el seu desè aniversari.

A la reunió del Patronat d’avui han assistit: José Ramón Bauzá i Rafael Àngel Bosch en representació del Govern de les Illes Balears; Maria Salom, Joan Rotger i Jaume Juan per part del Consell de Mallorca; Mateu Isern i Fernando Gilet en representació de l’Ajuntament de Palma; Pere A. Serra i Carme Serra per part de la Fundació d’Art Serraç; i la directora d'Es Baluard, Nekane Aramburu.