El Patronat de la Fundació Es Baluard aprova el Pla d’Actuació i els pressupostos per a 2018

20 de desembre de 2017

El Patronat de la Fundació Es Baluard aprova el Pla d'Actuació i els pressupostos per a 2018

El Patronat de la Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma aprova el Pla d’Actuació del museu que, durant el proper any, seguirà amb el desenvolupament dels objectius i programes establerts a “Es Baluard 2018”, amb dos punts essencials: El patrimoni i la Educació. Els tres eixos per arribar a cometre aquest desenvolupament territorial són:

- L’apoderament, visibilitat i conservació del complex cultural.
- La concepció d’una museografia rigorosa i de qualitat acadèmica a curt i mig termini basada en la preservació i visibilitat de la Col·lecció.
- Produir exposicions i projectes que ens permetin treballar amb els nostres diferents públics.

La investigació en continguts, tendències culturals o llacunes en l’anàlisi de l’art balear configuren una programació equilibrada i coherent amb el nostre posicionament com a infraestructura cultural balear rellevant i en relació a la xarxa de museus nacionals i internacionals aliats en el sistema de l’art.

D’aquesta manera, prenen sentit projectes temàtics seguint la línia de «Ciutat de vacances», com «Ells i nosaltres», «Ballard/Baluard» i «Alma-Palma», nascudes a Es Baluard a partir de l’any 2016 aconseguint treballar en xarxa amb tota una amplia sèrie d’entitats col·laboradores. El museu destaca la seva capacitat com a generador de discursos de identificació i inserció d’un territori singular en front a i dins de la geografia uniforme de l’art contemporani.

La producció de la revisió retrospectiva de l’artista balear aquest any correspon a Bernardí Roig. Les relectures a partir de la Col·lecció, en dos fases respecte a la planta principal, i les noves entregues amb artistes Internacionals a l’Aljub són algunes de les mostres destacades en les sales d’exposicions del museu, així com projectes d’investigació en torn a la Col·lecció. Així mateix, destaca un treball des de les instal·lacions del propi museu, però també fora d’elles a través de les accions de «Es Baluard en Moviment», que segueix aquest any amb un nou projecte a Menorca i la presentació de la col·laboració internacional «Arxipèlag Oest». Enguany la Carte Blanche, amb l’objectiu d’incidir en l’entorn i la mançana cultural on està ubicat el museu será en al propi complex cultural i a càrrec del col·lectiu d’arquitectes Formatting.

Per altra banda, el museu continuarà amb l’Observatori de Públics i els diferents projectes interdisciplinars amb els col·lectius associats i col·laboradors.

Les principals activitats del museu per l’any 2018 consten de programes com «Miró Místic», «Paisatges Sostenibles», «Col·leccionisme i mecenatge», «La tardor audiovisual a Es Baluard», «Missions artístiques a la Serra de Tramuntana», «Disseny i innovació a les Illes Balears» i el «Festival d’Estiu d’Es Baluard FES 2018». A més, el museu comptarà amb nous workshops, conferències i xerrades al voltant de les exposicions i temàtiques contemporànies i d’actualitat. Per altra banda, es durà a terme una continuació de les activitats educatives «Les Clíniques d’Es Baluard 2018», «Cos i gènere: projectes transversals des de l’art contemporani. Formació Permanent de Professorat, «BUS núm 7: de la barriada a la urbanització» en col·laboració amb l'EMT i la Fundació Guillem Cifre de Colonya, les residències artístiques com l’europea «The Spur» o el programa «Contrastes», així com noves propostes de programes de visites guiades i mediacions.

En quant a les exposicions, el museu presenta les següents mostres i dates d’obertura: «Col·lecció Permanent. Carte Blanche a Jean Marie del Moral. Processos 1978-2018 (30 de gener)», «Àfrica, què Àfrica? (11 d’abril)», «Arxipèlag Oest (7 de juny)», «Col·lecció. Noves adquisicions (27 de juny)», «Ells i nosaltres (20 de setembre)», «Ballard/Baluard (25 d’octubre)», «Alma-Palma (febrer 2019)» i «Videogràfica DKV – Es Baluard. Ca’n Oliver Maó (5 d’octubre)». Per altre banda, es presenten les mostres individuals de «Robert Cahen (15 de març)», «Rebecca Horn (22 de març)», «Bernardí Roig (20 d’abril)» i «Şükran Moral (12 de juliol)». A més, el museu seguirà investigant en la Col·lecció, aprofundint en els artistes de la mateixa.

Així mateix, Es Baluard ha firmat, amb data del passat 5 de setembre, el pacte d’empresa amb els treballadors, recuperat les partides de salaris, s’ha destinat una quantitat inicial, encara que modesta, per a l’adquisició d’obres d’art per a la Col·lecció i segueix amb el canvi de la web del museu.

El pressupost d’ingressos i despeses per a 2018 serà de 2.317.725€. La suma de les aportacions del Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma per a aquest pressupost serà de 1.496.250€, distribuïts de la següent manera: Govern de les Illes Balears 500.000€, Consell de Mallorca 500.000€ i Ajuntament de Palma 496.250€.

En la reunió d’avui s’ha aprovat la incorporació per part de l’Ajuntament de Palma del següent membre titular del Patronat: Sr. Antoni Noguera Ortega i la incorporació a la Comissió Executiva de les representants del Govern de les Illes Balears: Sra. Francesca Tur Riera i Sra. Joana Català Coll. Per altre banda, s’ha designat com a President de la Fundació Es Baluard al Sr. Antoni Noguera Ortega.