El Patronat de la Fundació Es Baluard aprova els comptes anuals i la Memòria de la programació de 2020

11 de juny de 2021

El Patronat de la Fundació Es Baluard aprova els comptes anuals i la Memòria de la programació de 2020

El Patronat de la Fundació Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma aprova, en reunió ordinària, els comptes corresponents a 2020, exercici durant el qual el Museu va disposar d’un pressupost de 2.459.800 euros, que ha quedat tancat amb un excedent negatiu de 82.073,25 euros. Aquest resultat negatiu es compensarà amb l’excedent positiu acumulat d’exercicis anteriors.

Amb motiu de la pandèmia mundial de la COVID-19 s’ha produït una important reducció dels ingressos propis pressupostats, el que s’ha compensat en part amb la reducció de les despeses previstes i l’adaptació del Pla d’Actuació adaptat la nova realitat.

La suma de les aportacions per despesa corrent del Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma a aquest pressupost va ser de 1.596.250 euros. D’aquesta aportació total, 600.000 euros correspongueren al Govern de les Illes Balears, 500.000 euros al Consell de Mallorca i 496.250 euros a l’Ajuntament de Palma.

D’altra banda, al llarg de l’any, el Govern de les Illes Balears va fer una aportació extraordinària de 15.252 euros pel desenvolupament del programa «I-CorDes. Institut de Corpologies Deslocalitzades», una altra de 40.000 euros per a dur a terme l’exposició de «Rafael Tur Costa. La llum del fragment» i una darrera de 140.000 euros en concepte d’inversió per a la compra d’obres d’art. El Consell de Mallorca, per la seva banda, va fer una aportació extraordinària de 15.000 euros d’inversió per la compra d’obres d’art.

Així, Es Baluard Museu va avançar en la seva funció de desenvolupar la Col·lecció ampliant els seus fons amb 38 obres d’art realitzades per 29 artistes a partir de la seva política d’ingressos (compra, dipòsit i donació) amb l’aportació dels patrons de la Fundació Es Baluard, així com d’artistes, col·leccionistes i entitats, juntament amb la compra d’obres que la Fundació porta a terme de forma anual.

En la presentació dels comptes al Patronat, s’ha adjuntat l’informe d’auditoria sense objeccions i s’ha donat el vistiplau a la Memòria de la programació del Museu, centrada fonamentalment en el programa d’exposicions, mostres de producció pròpia i coproducció en les que destaquen aliances amb diferents museus i centres d’exposicions, a més d’accentuar la dinamització de dispositius de formació i educació amb col·lectius i entitats diverses afermant la marca del Museu i la seva visibilitat nacional i internacional dins el context dels museus d’art contemporani.

Els comptes anuals, l’informe d’auditoria i la memòria de programació estaran disponibles per a consulta a la web.

2020: un any diferent amb èxits de públic local

El passat juliol de 2020 es va aprobar des del Patronat de la Fundació la modificació del Pla d’Actuació 2020. A causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el calendari d’exposicions i programes públics va canviar aplaçant dues de les exposicions al 2021.

Així, tot i les dificultats provocades per la pandèmia, Es Baluard Museu va dur a terme set exposicions treballant el con­text balear i internacional, la igualtat de gènere i apostant per la seva internacionalització. En aquest sentit, destaquen els tres projectes internacionals amb Martha Rosler, Ana Vieira i Teresa Margolles; dos projectes de suport a artistes context local mitja carrera com Marina Planas i Núria Marquès i dos projectes de recupe­ració històrica, com el de Miguel Ángel Campano i Rafael Tur Costa. Entre tots aquests projectes, cinc d’ells estan centrats en dones i dos en homes.

A més, Es Baluard Museu ha treballat amb tot el context balear, programant exposicions amb artistes vinculats a les tres illes, com són Núria Marquès (Menorca), Rafael Tur Costa (Eivissa) i Marina Planas i Miguel Ángel Campano (Mallorca).

Segons la Directora d’Es Baluard Museu, Imma Prieto, “al llarg de l’any 2020 hem estat testimonis de com el món ha entrat en col·lapse a causa del COVID. Els Museus s’han vist desbor­dats, però, també i més que mai, necessaris. Els continguts que gene­rem han estat demandats per la societat buscant una zona de contacte i acollida. Durant l’any passat, als nostres objectius vàrem afegir una línia d’acció exclusiva per establir nous vincles amb milers de persones a través de les eines digi­tals”.

“De forma simultània, vàrem continuar treballant en la resta de pro­gramació que teníem plantejada. Tot i estar vivint encara les conse­qüències provocades per pandèmia i haver ajornat alguns projectes per a l’any 2021, podem afirmar que durant l’any 2020, Es Baluard Museu ha realitzat un exercici d’anàlisi i transformació profund”, afegeix.

Entre les claus de l’any 2020, el Museu destaca la modificació dels seus estatuts fundacionals, que va tenir per objectiu incloure en el Patronat a població civil vin­culada a el món artístic o cultural. Així mateix, es va modificar el nom i la imatge d’Es Baluard Museu des­prés de 15 anys des de la seva obertura amb Hermanos Berenguer, estudi de disseny de reconegut prestigi que ahir va ser guardonat amb els Premis ADG Laus de Disseny Gràfic i Comunicació Visual en les tres categories d'or, plata i bronze.

Des de la seva reobertura després del confinament, Es Baluard Museu ha millorat quant a l’assistència de públic local amb aforaments complets als programes públics i activitats d’educació amb un salt quàntic. En aquest sentit, el Museu ha incrementat gairebé en un 100% la presència de públic en les seves activitats activant la participació de públic local en totes les seves activitats. D’aquesta manera, explica que, malgrat la crisis de la COVID-19 i la baixada en el nombre de visitants, com a la resta d'institucions museístiques d'arreu del món, Es Baluard Museu ha pogut revertir de forma íntegra la seva relació amb la societat local, qüestió que forma part dels seus objectius principals.

Han assistit a la reunió del Patronat de la Fundació Es Baluard: 

 • Sra. Catalina Cladera. Presidenta del Consell Insular de Mallorca
 • Sra. Isabel María Busquets Hidalgo. Consellera executiva de Cultura,
  Patrimoni i Política Lingüística del Consell Insular de Mallorca
 • Sr. Miquel Company. Conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura del Govern de les Illes Balears
 • Sra. Catalina Solivellas. Directora general de cultura del Govern de les Illes Balears
 • Sr. Antoni Noguera. Regidor de l’Àrea de Cultura i Benestar Social de l’Ajuntament de Palma
 • Sr. Marcos Augusto. Director General de Promoció i difusió cultural de l’Ajuntament de Palma
 • Sra. Carme Serra. Fundació d’Art Serra
 • Sra. Aina Rullán. Fundació d’Art Serra
 • Sr. Bernardí Roig. Artista