El Patronat de la Fundació Es Baluard aprova els comptes anuals i la memòria de la programació del Museu de 2019

06 de juliol de 2020

El Patronat de la Fundació Es Baluard aprova els comptes anuals i la memòria de la programació del Museu de 2019

El Patronat de la Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma aprova, en reunió extraordinària, els comptes corresponents a 2019, exercici durant el qual el Museu va disposar d’un pressupost de 2.535.750 euros, que ha quedat equilibrat amb un excedent positiu de 157.864,99 euros.

La suma de les aportacions per despesa corrent del Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma a aquest pressupost fou de 1.596.250 euros. D’aquesta aportació total, 600.000 euros correspongueren al Govern de les Illes Balears, 500.000 euros al Consell de Mallorca i 496.250 euros a l’Ajuntament de Palma. D'altra banda, l’Ajuntament de Palma va aportar 90.000€ en el capítol d’inversions per a fer front a reformes estructurals fonamentals relatives al manteniment, conservació i sostenibilitat del complex històric on es troba Es Baluard Museu.

Al llarg de l’any es va fer un esforç important per tal d’incrementar l’autofinançament, assolint la xifra de 469.302,40 euros, 24.802 euros per sobre de l’import pressupostat (444.500 euros).

En la presentació dels comptes al Patronat, s’ha adjuntat l’informe d’auditoria sense objeccions i s’ha donat el vistiplau a la Memòria de la programació del Museu, centrada fonamentalment en exposicions de la Col·lecció permanent, mostres de producció pròpia i coproducció en les que destaquen aliances amb diferents museus i centres d’exposicions, a més d’accentuar la dinamització de dispositius de formació i educació amb col·lectius i entitats diverses afermant la marca del Museu i la seva visibilitat nacional i internacional dins el context dels museus d’art contemporani.

Els comptes anuals, l’informe d’auditoria i la memòria de programació estaran disponibles per a consulta a la web. Segons la directora, Imma Prieto, “la Memòria recull com, malgrat el buit de Direcció entre els mesos de març i octubre de 2019, l’equip del Museu ha fet front a la situació”.

Modificació de la programació

D’altra banda, s’aprova la modificació del Pla d’Actuació 2020 ratificat al Patronat del passat 17 desembre de 2019. A causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el calendari d’exposicions i programes públics ha canviat. En aquest sentit, Es Baluard Museu no ha hagut de cancel·lar cap exposició ni activitat, però sí ha aplaçat la programació que iniciava al mes de maig fins el mes de setembre, i així, successivament.

Les exposicions i els programes relacionats amb aquestes mantindran la correlació de calendari marcada per les noves dates, amb les excepcions de l’exposició «La utopia paral·lela: ciutats somniades a Cuba (1980-1993)», que queda programada per la primavera de 2021, i la mostra de Carles García O’Dowd, que no es podrà dur a terme fins l’any 2022. En el seu lloc, el Museu acollirà, a partir del març de 2021, la mostra del fotògraf mallorquí Toni Amengual.

Han assistit a la reunió del Patronat de la Fundació Es Baluard:  

Govern de les Illes Balears

  • Sra. Isabel Castro, Consellera d’Administracions Públiques i Modernització
  • Sra. Catalina Solivellas, Delegada de la presidència per la cultura

Consell de Mallorca

  • Sra. Isabel María Busquets, Vicepresidenta primera i Consellera executiva de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística
  • Sr. Josep Mallol, Secretari Tècnic de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística

Ajuntament de Palma

  • Antoni Noguera, Regidor de l’Àrea de Cultura i Benestar Social
  • Joana Maria Adrover, 1ª Tinenta de batle i Regidora de l’Àrea de Seguretat Ciutadana
  • Marcos Augusto, Director General de Promoció i difusió cultural

Fundació d’Art Serra

  • Sra. Carmen Serra Magraner
  • Sra. Ana Rullán Estarellas
  • Sr. Miquel Rullán