El Patronat de la Fundació Es Baluard aprova els comptes anuals i la memòria de la programació del Museu de 2021

19 de maig de 2022

El Patronat de la Fundació Es Baluard aprova els comptes anuals i la memòria de la programació del Museu de 2021

El Patronat de la Fundació Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma aprova, en sessió ordinària, els comptes corresponents a 2021. L'excedent d'enguany servirà per compensar els excedents acumulats d'exercicis anteriors. Així mateix, una part important prové de la reserva de capital destinada als atrassos dels treballadors dels dos darrers anys. Aquests es faran efectius enguany, després d'haver signat el conveni laboral aquest mes de maig.

En una situació d’incertesa provocada per la perllongació de la pandèmia de la COVID-19 i unes previsions a la baixa per les seves possibles implicacions, s’ha aconseguit revertir la situació, millorant les dades reals de tancament.

La suma de les aportacions del Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma a aquest pressupost ha estat d’1.866.250 euros. D’aquesta aportació total, 700.000 euros correspongueren al Govern de les Illes Balears, 640.000 euros al Consell de Mallorca i 526.250 euros a l’Ajuntament de Palma.
En relació amb els recursos propis previstos, s’han incrementat en 111.760,76 euros.

En la presentació dels comptes al Patronat, s’ha adjuntat l’informe d’auditoria sense objeccions i s’ha donat el vistiplau a la Memòria de la programació del Museu, centrada fonamentalment en el programa d’exposicions, mostres de producció pròpia i coproducció, a més d’accentuar la dinamització de dispositius de formació i educació amb col·lectius i entitats diverses afermant la marca del Museu i la seva visibilitat nacional i internacional dins el context dels museus d’art contemporani.

2021: un any de repensar el Museu de manera holística

El passat 21 desembre de 2020 es va aprovar des del Patronat de la Fundació el Pla d’Actuació de 2021, el qual continua amb el desenvolupament de la nova arquitectura institucional amb l’excepcionalitat i la internacionalització com a principals objectius.

Es Baluard Museu va dur a terme vuit exposicions, articulades en dues temporades de quatre exposicions cadascuna, apostant pel rigor conceptual de les propostes. En aquest sentit, destaca el projecte internacional d’Elena del Rivero i el de Rogelio López Cuenca i Elo Vega; els projectes de suport a artistes del context local de mitja carrera com Lara Fluxa i Toni Amengual; projectes d’investigació i reflexió històrica com les exposicions “Poesia experimental i mail art a Mallorca”, “La Utopia Paral·lela” i “Memòria de la defensa” i la revisió de la Col·lecció “Personae. Màscares contra la barbàrie”.

Segons la directora d’Es Baluard Museu, Imma Prieto, “el 2021 ha estat marcat per una manera d’entendre el Museu de forma integral: des de la programació expositiva, educativa i de programes públics o a la selecció del fons de la llibreria fins a la proposta gastronòmica que trobarem al restaurant i que vàrem treure a licitació durant l’any passat. Es tracta de pensar el Museu de manera holística, dotar-lo d’una nova i reforçada identitat per  ressituar-lo i atorgar-li el lloc que es mereix, al costat de les grans institucions”.

“El suport del públic local i l’augment de visitants és una de les conseqüències directes de l’extraordinària feina de l’equip del Museu així com del treball institucional des de dins i de la mà de les institucions que conformen el Patronat per continuar avançant amb rigor i excel·lència”, ha afegit.

Entre les claus de l’any 2021, el Museu destaca la incorporació del Ministeri de Cultura al Patronat així com la constant feina conjunta i des del diàleg de la Comissió Executiva. A més, per aquest exercici, el pressupost del Museu ha augmentat la qual cosa permet continuar desenvolupant la seva programació i línies estratègiques.

Des de la seva reobertura després del confinament així com després de les restriccions de mobilitat internacionals, Es Baluard Museu ha continuat augmentant l’assistència de públic local amb aforaments complets als programes públics i activitats d’educació. D’aquesta manera, el Museu continua fomentant i desenvolupant la seva relació amb la societat local, qüestió que forma part dels seus objectius.

Han assistit a la reunió del Patronat de la Fundació Es Baluard: 

•    Sra. Catalina Cladera Crespí, Presidenta del Consell Insular de Mallorca
•    Sr. Miquel Company i Pons, Conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura del Govern de les Illes Balears
•    Sra. Isabel María Busquets Hidalgo, Consellera executiva de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell Insular de Mallorca
•    Sr. Josep Mallol Vicens, Secretari Tècnic de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell Insular de Mallorca
•    Sr. Marcos Augusto Lladó, Director General de Promoció i difusió cultural de l’Ajuntament de Palma
•    Sra. Carmen Serra Magraner, Fundació d’Art Serra
•    Sr. Miquel Rullán Serra, Fundació d’Art Serra
•    Sra. Aina Rullán Estarellas, Fundació d’Art Serra
•    Sr. Bernardí Roig, artista
•    Sra. Imma Prieto Carrillo, directora d’Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma
•    Sr. Víctor Francos Díaz, Secretario General de Cultura y Deporte del Ministerio de Cultura y Deporte