EL PATRONAT D’ES BALUARD APROVA EL PLA D’ACTUACIÓ I ELS PRESSUPOSTOS PER A 2010

04 de gener de 2010

EL PATRONAT D’ES BALUARD APROVA EL PLA D’ACTUACIÓ I ELS PRESSUPOSTOS PER A 2010

EL PATRONAT D’ES BALUARD APROVA EL PLA D’ACTUACIÓ I ELS PRESSUPOSTOS PER A 2010

El Patronat de la Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma ha aprovat el Pla d’Actuació de 2010 i els pressupostos que corresponen a aquest exercici. El Pla d’Actuació inclou els objectius que Es Baluard s’ha fixat per al proper any i les activitats que portarà a terme cadascuna de les àrees del museu. Per a poder desenvolupar l’activitat prevista en el proper exercici, Es Baluard disposa d’un pressupost de 4.244.716 €, dels quals el Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma aportaran 932.450 € cadascun, un 15% menys que el que destinaren per a l’exercici de 2009. Del total pressupostat per a 2010, un 18,25% correspon a autofinançament d’Es Baluard. Entre els objectius que contempla el Pla d'Actuació 2010, destaquen:

-Presentar la revisió del Pla Museològic inicial i el Pla Estratègic per als propers cinc anys.

-Iniciar la preparació de concurs per a la direcció d’Es Baluard.

-Conservar, ampliar i difondre la col·lecció del museu.

-Desenvolupar una programació d’exposicions equilibrada entre donar a conèixer l’obra dels grans artistes internacionals, la difusió dels artistes de les Illes i la difusió dels fons propis, amb atenció a la pluralitat de llenguatges que configuren la contemporaneïtat.

-Potenciar els grans programes educatius en els quals treballa el Museu, i especialment aquells adreçats a col·lectius que necessiten suport per a la integració.

-Potenciar les accions culturals, al voltant de la col·lecció, de les exposicions temporals, de temes d’actualitat, en un ventall ample de disciplines artístiques (teatre, dansa, música, cinema, poesia, performance, circ...) i a través de xarxes tant per a la recepció d’activitats com per a l’emissió. Tot per fer d’Es Baluard un espai culturalment dinàmic, que generi crítica i reflexió, i que contribueixi a la dinamització cultural del país.

-Generar dinàmiques de participació del museu en la societat i de la societat en el museu.

-Continuar i potenciar la col·laboració amb altres museus i centres d’art.

-Potenciar la difusió del museu: de la seva col·lecció, de les activitats i dels nous espais de relació. Difondre’l entre la societat balear i també potenciar la difusió a l’exterior, a través de tots els canals possibles, especialment els que ofereixen les autopistes de la comunicació.

-Crear xarxa social al voltant d’Es Baluard per afavorir la comunicació, la participació i el debat.

-Accentuar i fer més freqüent la comunicació: nou web, Facebook, Twitter, Tuenti, e-mail, etc.

-Consolidar les vies de finançament existents i potenciar vies alternatives: Amics d’Es Baluard, lloguer d’espais, rendibilització d’exposicions, etc.

-Estudiar i donar possibles solucions per a mancances del museu: biblioteca, aula taller, ampliació de magatzems, programa de registre, etc.