El Patronat d’Es Baluard aprova els comptes 2016

06 d'abril de 2017

El Patronat d'Es Baluard aprova els comptes 2016

El Patronat de la Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma ha aprovat avui, en reunió ordinària, els comptes del museu corresponents a 2016, exercici durant el qual el museu va disposar d’un pressupost de 2.120.977,00 euros. Respecte a allò previst i en comparació amb el que estava pressupostat, el total de recursos utilitzats va augmentar un 6,24%, mentre que el total d’ingressos previstos s’incrementà un 4,30%. El pressupost ha quedat equilibrat amb un excedent positiu de763,26 euros.

La suma de les aportacions del Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma a aquest pressupost fou de 1.345.000€. D’aquesta aportació total, 520.000€ correspongueren al Govern de les Illes Balears, 500.000€ a l’Ajuntament de Palma i 325.000€ al Consell de Mallorca.

En la presentació dels comptes al Patronat, s’ha adjuntat l’informe d’auditoria sense objeccions.
El museu avança també cap a un augment en les estratègies de patrocini i mecenatge que permetin incrementar la dinamització i investigació de les pràctiques creatives i patrimonials del museu.

Així mateix, a la reunió s’ha donat el vistiplau a la Memòria d’activitats, centrada fonamentalment en exposicions de la col·lecció permanent i mostres de producció pròpia o coproducció en el que destaquen aliances amb diferents museus i centres d’exposicions, a més d’accentuar la dinamització de dispositius de formació i educació amb col·lectius i entitats diverses afermant la marca museu i la seva visibilitat nacional i internacional an el context dels museu d’art. Tots els continguts es poden consultar a la web del museu.

Així mateix, a la reunió s’ha acordat la incorporació al Patronat i a la Comissió Executiva de la Sra. Ana Rullán Estarellas com a representant de la Fundació D’Art Serra.

Han assistit a la reunió del Patronat de la Fundació Es Baluard:  

Govern de les Illes Balears:

  • Sra. Catalina Cladera Crespí, Consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Consell de Mallorca:

  • Sr. Rafel Maria Creus Oliver, Director Insular de Cultura
  • Sr. Iván Sevillano Miguel, Conseller Electe titular
  • Sra. Apol·lònia Miralles Xamena, Consellera electa

Ajuntament de Palma

  • Sr. José Francisco Hila Vargas, Batle de Palma
  • Sra. Francisca Niell Llabrés, Directora General de Cultura
  • Sra. Joana Maria Adrover Moyano, Regidora de Turisme, Comerç i Treball

Fundació d’Art Serra:

  • Sra. Carmen Serra Magraner
  • Sra. Ana Rullán Estarellas