La Fundació Es Baluard Museu reescriu els seus Estatuts de manera íntegra per primera vegada des de la seva fundació

08 de setembre de 2020

La Fundació Es Baluard Museu reescriu els seus Estatuts de manera íntegra per primera vegada des de la seva fundació

La Fundació Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma reescriu els seus Estatuts de manera íntegra, per primera vegada des de la seva fundació l’any 2004, quan es va inaugurar el Museu. El Patronat de la Fundació ha aprovat, en sessió extraordinària, un conjunt de canvis que afecten a diferents punts d’aquest document, com la pròpia configuració del Patronat, òrgan de govern i decisió, o la possibilitat de crear un comitè assessor format per professionals.

Segons aquesta modificació, al Patronat hi podran participar, a més dels membres que formen part de la Fundació, com el Govern de les Illes Balears, Consell de Mallorca, Ajuntament de Palma, la Fundació d’Art Serra i la Direcció d’Es Baluard Museu, altres institucions públiques o privades que es distingeixin per la seva tasca de mecenatge a favor de la cultura en general, personalitats de la societat civil que hagin destacat per la seva tasca filantròpica i/o artística.

La Directora, Imma Prieto, assenyala que "aquí cal destacar la diferenciació entre el capital econòmic i capital simbòlic, ja que un dels objectius d'aquesta inclusió es fonamenta en la valoració positiva i necessària del bagatge i la trajectòria de l'artista". Així mateix, destaca que “una modificació no és una correcció, és el mode d'escoltar les transformacions socials i caminar plegats. La ciutat i la societat canvia, com ja hem dit en diverses ocasions, i una de les funcions primordials d'Es Baluard Museu és interpelar i ser interpel·lat pels diferents públics i audiències.

En aquest sentit, explica que “hem de ser partícips de les transformacions que caracteritzen la nostra contemporaneïtat i, per aquest motiu, la modificació dels Estatuts de la Fundació és un pas natural, aprovat i volgut no només per mi, sinó per totes les institucions que conformen el Patronat”.

D'altra banda, segons els Estatuts, la Direcció podrà proposar, si així ho estima oportú, per l'excel·lència de la línia programàtica del Museu, la configuració d'un comitè assessor que la Comissió Executiva de la Fundació haurà de ratificar.

En aquest comitè hi podran participar un màxim de cinc persones de perfil professional alt, com directors/es de museus, directors/es de centres d'art o fundacions privades, professors/es universitaris i/o similars, per tal de compartir i contrastar les línies d'actuació d‘Es Baluard Museu en benefici de la societat civil i el seu teixit cultural.

Han assistit a la reunió del Patronat de la Fundació Es Baluard Museu:  

Govern de les Illes Balears

 • Sra. Catalina Solivellas, Delegada de la Presidència per la Cultura
 • Sra. María del Carmen Palomino, Directora general de Funció Pública i Administracions Públiques

Consell de Mallorca

 • Sra. Catalina Cladera, Presidenta del Consell Insular de Mallorca
 • Sra. Isabel María Busquets, Vicepresidenta primera i Consellera executiva de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística
 • Sr. Josep Mallol, Secretari Tècnic de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística

Ajuntament de Palma         

 • Sra. Joana Maria Adrover, 1ª Tinenta de batle i Regidora de l’Àrea de Seguretat Ciutadana
 • Sr. Llorenç Carrió, Regidor de l’Àrea Delegada d’Educació i Política Lingüística
 • Sr. Marcos Augusto, Director General de Promoció i difusió cultural

Fundació d’Art Serra          

 • Sra. Carmen Serra Magraner
 • Sra. Ana Rullán Estarellas
 • Sr. Miquel Rullán

Fundació Es Baluard Museu

 • Sra. Imma Prieto, Directora de Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma
 • Sr. Sión Ramis, Secretari de la Fundació Es Baluard Museu