Nekane Aramburu, nova directora d’Es Baluard

18 de març de 2013

Nekane Aramburu, nova directora d'Es Baluard

La Fundació Es Baluard ha anunciat avui la resolució del concurs públic de contractació per a la plaça de director d'Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma. Aquest procés extens i meditat va ser convocat per la Comissió Executiva de la Fundació Es Baluard el 9 de maig de 2012, amb la finalitat de proveir la plaça de director/directora amb la missió de gestionar, programar i administrar aquest museu, a més d'impulsar les activitats culturals i educatives i de representar el museu.

El concurs públic ha seguit les recomanacions del Codi de Bones Pràctiques a Museus i Centres d'art, a fi d'instaurar la transparència i models de gestió pública que permetin una selecció de personal qualificat. Així doncs, la Fundació Es Baluard amb aquesta convocatòria exerceix les bones pràctiques en el sentit d'integrar una gestió cultural transparent, democràtica i participativa anunciada sempre públicament i comptant amb un jurat d'experts independents de reconeguda vàlua i amb experiència com a directors de museus. Per aquesta convocatòria es van rebre 19 candidatures. Les decisions van ser valorades per la comissió formada per vuit membres, quatre designats pels patrons de la Fundació i quatre experts: Daniel Castillejo, Rafael Doctor Roncero, Rosina Gómez-Baeza i Javier González de Durana,seguint -tal com es contemplava a les bases- les normes i fases de selección, les dades de les quals ha anat reflectint el web del museu.

Després de la decisió dels noms proposats com a candidats finalistes, avaluats i aprovats pel jurat, s'ha optat pel nomenament de Nekane Aramburu com a directora d'Es Baluard basant-se en el seu currículum i capacitat per assumir la direcció artística i tècnica d'un museu, per la seva experiència com a gestora cultural a nivell nacional i internacional, per la seva tasca com a comissària independent i per la qualitat i innovació del projecte presentat per desenvolupar a Es Baluard.

La nova directora Nekane Aramburu entra en substitució de Cristina Ros i s'incorpora de manera immediata al capdavant d'aquest museu, amb un contracte de quatre anys, prorrogable durant dos anys més, i un salari de 55.000 euros bruts.

Seguint la línia de transparència en la gestió, la directora es va comprometre a publicar el projecte enviat a concurs, el qual se centra en dues línies bàsiques: la internacionalització i la innovació, a través d'una política de treball en xarxa des del context local. Tenint com a punt de partida la col·lecció del museu a manera de nucli central, es primarà l'educació i la formació. El seu objectiu principal és desenvolupar la imatge i gestió d'Es Baluard com a node i radar, una metàfora que reflecteix aquesta idea de donar lloc a una estratègia territorial i de comunitat que permeti al centre desenvolupar des de l’horitzontalitat en proximitat amb la societat i els agents culturals i en la línia d'expansió del museu com a catalitzador i emissor de xarxes en el sistema de l'art nacional i internacional però també en coordinació amb els equipaments regionals i de proximitat.