Joan Fontcuberta

El jardí dels dragons. Sèrie ''Frotogrames''

Data: 1990

Tècnica: Collage de negatius amb viratges químics dels colors

Mides: 118 x 110 cm

Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma

Núm. Reg. : 654

Obra no exposada

El jardí dels dragons (1990) pertany a la sèrie «Frotogrames», terme encunyat per l’artista. Tècnicament és una derivació del terme frottage, que fa una certa referència a la tècnica utilitzada per Max Ernst, encara que amb una altra finalitat. El fotograma es basa a posar el negatiu de la fotografia en fregament directe amb l’objecte representat, com si es tractés d’una matriu de gravat, de manera que s’aconsegueix el registre de la petjada corpòria de l’element físic a la imatge final en forma de ratllades, amb la qual cosa es dota d’una estètica envellida i misteriosa.

Joan Fontcuberta és un fotògraf que durant un període molt ampli trobà els temes a la natura. Les pors i l’angoixa prenen l’aparença d’animals i plantes i converteix la natura en una forma de projecció del món interior. El jardí dels dragons mostra la fragilitat dels límits entre la realitat i la ficció, una constant en el seu treball que és la conseqüència de la preocupació que mostra pel component fictici existent en allò real. La dicotomía realitat i ficció, el fet que la fotografia no és real per si mateixa sinó que depèn de la mirada del fotògraf, guia el seu treball d’investigació. La fotografia El jardí dels dragons ve acompanyada d’un registre sonor, una gravació realitzada a través d’un equip d’alta sensibilitat i amb augment del so del moment en el qual es produeix el frottage, la qual cosa aporta una altra dimensió a l’obra. Aquesta gravació va ser realitzada per Das Sythetische Mischgewebe.

E.B.

Biografia de l'artista