Tadashi Kawamata

Favela Plan

Data: 1989

Tècnica: Tauló, fusta, alumini i cartró

Mides: 82,2 x 123 x 18,5 cm

Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma, dipòsit col·lecció Ajuntament de Palma

Núm. Reg. : 416

Any d’ingrés : 2004

Obra exposada

Tadashi Kawamata crea projectes propers a la instal·lació i a l’arquitectura,  intervencions artístiques centrades en entramats urbans. Tot i això, el seu treball no es limita a un estudi de l’arquitectura, sinó al contrari, també hi involucra els aspectes socials de les regions on treballa. Sol produir models i instal·lacions in situ utilitzant fusta, com en el cas de Favela plan, que és un estudi de les formes i tipologies arquitectòniques de la favela a Sao Paulo. La favela és una tipologia de barri molt estesa en àrees molt denses de població als nuclis urbans de les ciutats del Brasil i es pot reconèixer per la precarietat en els materials que s’utilitzen, però també per una construcció enginyosa.

Els dibuixos o models de les seves creacions no es conceben únicament com a esbossos o maquetes preparatòries,sinó que són obres individuals que conformen cada un dels seus processos creatius, projectes conceptuals, work in progress, que abasten aspectes relacionats amb la sociologia, la memòria i la psicologia dels habitants del lloc on centra i desenvolupa les seves línies d’investigació.

P.R.

Biografia de l'artista