Data: 1994

Tècnica: Alumini fos i neó

Mides: 320 x 450 x 200 cm

Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma, donació dels artistes

Núm. Reg. : 366

Obra exposada

El maig de 1994 s’exposà per primera vegada aquesta peça de gran format creada per Ben Jakober i Yannick Vu pera l’exposició «Chthonian and Apollonian», a la Galeria Pelaires de Palma, una de les primeres mostres de la seva trajectòria conjunta.

Ritual parteix d’un procés creatiu basat en la investigació sobre els nous materials, el neó, amb altres més industrials o freqüents, la fosa d’alumini, per donar forma a peces que provenen d’elements quotidians que comporten un significat espiritual. La composició formal, plasmada en diverses obres tridimensionals i en paper realitzades entre el 1992 i el 1995, s’articula entorn de quatre agulles —objectes quotidians alterats pel que fa a les dimensions—,els ulls de les quals són travessats per un fil de neó groc com a símbol de la unió fugaç entre les forces masculina i femenina, que fan al·lusió a la fertilitat. Una dualitat contraposada i complementària, que al mateix temps ens remet a una reflexió de caràcter metafòric lligada a la mitologia grega, la convergència entre la terra i el cel, allò mundà i allò únic, el chthonio amb l’apol·lini, el físic i l’intel·lectual.

S.H.

Biografia de l'artista