Art i Salut

La intenció del programa és crear lligams entre el món artístic i el sanitari que facilitin, en diferents nivells, que els dispositius culturals i el potencial de les pràctiques artístiques contemporànies esdevinguin un agent més en la xarxa d’atenció social a pacients i malalts.

Aquesta línia adopta multitud de formats i localitzacions, des de projectes formatius, tallers en àmbits hospitalaris, tallers en unitats concretes, jornades de debat… Posant el focus d’atenció tant en pacients com en el personal sanitari que els atén.