Es Baluard Image Research

«Es Baluard Image Research» és un programa estable del museu com a escola formativa que n’uneix les master class, seminaris i missions artístiques. Investigant, formant i interrogant sobre què és imatge avui, la fotografia i el frame.