Les Clíniques d’Es Baluard

Programa estable d’ensenyament no reglat per a artistes professionals o en vies de professionalització que consideren necessari entrar en un programa de coaching.

Aquest curs especialitzat de vuit mesos de durada és l’únic d’aquestes característiques promogut per un museu espanyol.

El principal objectiu del programa és fomentar la professionalització del sector artístic, tot possibilitant les eines d’anàlisi, coneixement, recursos i seguiment de la pràctica creativa des de la institució museística.