Paisatges sostenibles

En els seus Fonaments, Es Baluard defineix el museu com un bé comú que ha de ser paradigma de respecte per la igualtat en tots els nivells, així com dels drets dels éssers vius, a fi de contribuir a un planeta més sostenible i solidari, mantenint l’atenció sobre els recursos mediambientals i l’ecologia a partir de l’educació en valors cívics, de compromís social i de la cultura compromesa. Atents a l’esdevenir de la societat, volem contribuir al treball en xarxa i en codi obert a partir de la transparència com a principi ètic.

Des de l’any 2013, Es Baluard ha concebut un programa d’activitats en aquest vessant i amb el nou pla estratègic Es Baluard 2018 es va intensificar aquesta filosofia d’acció, d’entendre la vida i la cultura amb diferents agents i col·laboradors amb els que desitja construir i caminar junts.

«Paisatges Sostenibles» d’Es Baluard es materialitza en una sèrie d’activitats en relació a l’art, l’ecologia i la sostenibilitat que formen part de la programació habitual del museu en línia amb la seva intenció de crear vincles entre la cultura, el medi ambient i el desenvolupament sostenible.

A més, el museu ha configurat un grup de treball intern per constituir-se com Museu sostenible.

Algunes de les línies en què se centra són:

  • Educar en la defensa de l’entorn on ens trobem, des del local al global, impulsant el Km0, i com Complex cultural l’àrea que ocupem a la ciutat de Palma.
  • Implementar mesures per minimitzar el nostre impacte mediambiental.
  • Treballar en xarxa des de la pròpia plantilla del museu amb proveïdors i col·laboradors respectuosos amb el medi ambient.
  • Una millora de l’eficiència dels recursos aplicat al funcionament de l’edifici-equipament, exposicions i activitats.
  • Adaptar-nos a la normativa i millorar la gestió en el control de residus i aprofitament de fonts naturals.
  • Una programació de continguts i activitats conscienciada amb el respecte a la sostenibilitat humana, animal i vegetal.