Registre d’Activitats de Tractament

L’accés a la web www.esbaluard.org atribueix la condició d’USUARI i implica l’acceptació plena i sense reserva, des d’aquest accés i/o ús, d’aquesta nota legal i de la política de privadesa en la darrera versió, sense perjudici de les Condicions Generals de la Contractació que, en tot cas, són de compliment obligatori. Per això, us aconsellam que llegiu aquests documents abans d’utilitzar les funcionalitats ofertes per aquest lloc Web, així com cada vegada que hi accediu, ja que ens reservam el dret de canviar, modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment part d’aquestes condicions.

 

L’accés a aquesta Web no suposa en cap cas l’existència d’una relació comercial entre l’usuari i la web.

 

 1. TITULAR DE LA WEB

 

A l’efecte del que preveu l’art. 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es proporciona la informació següent sobre el titular d’aquesta Web:

 

 • Titular de la Web: FUNDACIÓ ES BALUARD, MUSEU D’ART MODERN I CONTEMPORANI DE PALMA (d’ara endavant, ES BALUARD)
 • Domicili social: Plaça Porta de Santa Catalina, 10, BALUARD DE SANT PERE
 • I.F. G57223992
 • Dades registrals: Inscrita en el Registre de Fundacions per Resolució publicada al BOIB n. 134 de 25 de setembre de 2003.

 

A més del domicili social, es posa a disposició dels usuaris els canals següents per dirigir les peticions, qüestions o reclamacions:

 • Formulari de contacte de la web
 • (+34) 971908200
 • (+34) 971908203
 • museu@esbaluard.org

 

 1. CONDICIONS D’ÚS

 

 1. Introducció. Aquesta web inclou informació sobre l’activitat, esdeveniments i serveis oferts per ES BALUARD. Accedint i utilitzant aquesta web acordau obligar-vos a les condicions que s’exposen a continuació, per la qual cosa se us recomana que llegiu acuradament aquesta secció abans de començar la navegació.
 2. Obligacions dels Usuaris. Els Usuaris es comprometen a utilitzar aquesta Web de manera lícita, d’acord amb el que disposen aquestes condicions i de manera que no produesquin un perjudici en els drets o en els interessos d’ES BALUARD o de tercers. A títol enunciatiu i en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet igualment a:
 • No incórrer en activitats il·legals o contràries a l’ordre públic o a la bona fe.
 • No utilitzar les dades publicades a la Web per a l’enviament de comunicacions no sol·licitades (spam).
 • No introduir o difondre a la web informació o continguts falsos, enganyosos, ambigus o inexactes de manera que induesquin a error els receptors de la informació, ni tampoc no difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans o dels menors.
 • No realitzar accions que suposin o comportin una violació dels drets de propietat intel·lectual d’ES BALUARD o de tercers.
 • No provocar danys en els sistemes físics i lògics d’ES BALUARD, dels seus proveïdors o de terceres persones.
 • No introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o utilitzar qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment esmentats.
 • No suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat instal·lat a les pàgines d’aquesta Web.
 1. Exclusió de responsabilitat. Aquesta Web es proporciona “tal com està” i el seu ús es realitza sota el risc de l’Usuari, per la qual cosa, ni ES BALUARD, ni els seus administradors, treballadors, proveïdors o col·laboradors seran responsables dels danys, de qualsevol naturalesa, directes o no, que derivin de l’ús de la Web, i s’exclou expressament ES BALUARD, en tota la mesura prevista per la Llei, de qualsevol tipus de garanties, siguin expresses o implícites.

ES BALUARD no garanteix la disponibilitat i l’accessibilitat de la Web, si bé realitzarà tots els esforços que siguin raonables en aquest sentit. De vegades es poden produir interrupcions durant el temps que sigui necessari per a la realització de les operacions de manteniment corresponents.

ES BALUARD no es responsabilitza de possibles danys derivats d’interferències, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions telefòniques motivades per causes alienes a l’entitat esmentada; de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues al centre processador de dades, de línies telefòniques, al sistema d’Internet o en altres sistemes elèctrics; ni tampoc de qualsevol altra alteració que es pugui produir al Programari o al Maquinari dels Usuaris. Tampoc no garanteix l’absència de virus, programaris maliciosos, troians o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents o fitxers de l’Usuari, i s’exclou qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol mena causats a l’Usuari per aquest motiu. De la mateixa manera, ES BALUARD no respondrà pels danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.

Tampoc no respondrà dels danys i perjudicis causats per l’ús o la mala utilització dels continguts de la Web, ni per les conseqüències que es poguessin derivar dels errors, defectes o omissions en els continguts que poguessin aparèixer en aquesta Web proporcionats pels Usuaris o altres tercers. ES BALUARD no assumeix cap obligació ni cap responsabilitat respecte dels serveis que no presti directament.

 1. Enllaços externs. En cap cas ES BALUARD assumirà cap responsabilitat pels continguts dels enllaços que pertanyin a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i legalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests texts d’ancoratge o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.
 2. Tractament de dades personals. Els Usuaris consenten el tractament de les seves dades personals amb l’abast i en els termes que s’indiquen a la nostra política de privadesa, disponible a la pàgina inicial de la Web, i queda així mateix aquesta política incorporada a aquestes condicions per referència. En aquesta política, els Usuaris trobaran informació sobre la manera d’exercitar els seus drets d’accés, supressió, limitació i rectificació de la seva informació personal, així com el d’oposició al seu tractament i portabilitat.
 3. Propietat intel·lectual i drets d’autor. El lloc web inclou a títol enunciatiu, però no limitatiu, la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o, si escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web estan degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat a la qual es destinin, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador es considerarà un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus propietaris respectius, per la qual cosa són responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se pel que fa al cas. Si més no, el prestador disposa de l’autorització expresa i prèvia de tots els propietaris.

El prestador reconeix a favor dels titulars els drets de propietat industrial i intel·lectual corresponents, i la seva menció o aparició al lloc web no implica l’existència de drets o de cap responsabilitat del prestador sobre aquests drets, ni tampoc cap suport, patrocini o recomanació.

Per realitzar qualsevol mena d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu fer-ho a través del correu electrònic següent: comunicacio@esbaluard.org.

 1. Nul·litat de les clàusules. En cas que una clàusula d’aquestes condicions d’ús fos declarada nul·la, només afectarà a la disposició esmentada o a la part que així s’hagi declarat, i subsistiran les condicions en tota la resta, i es tendrà tal disposició, o la part afectada, per no posada.
 2. Acceptació. L’accés a la Web i la seva utilització impliquen necessàriament que totes i cada una d’aquestes condicions d’ús són expressament acceptades per vostè.
 3. Llei i jurisdicció aplicables. Sense perjudici dels drets reconeguts als consumidors pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, aquesta web es regirà per la llei espanyola amb exclusió de les regles de conflicte de llei i qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de la seva utilització o dels serveis que hi són vinculats se sotmetrà a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents en compliment de la normativa aplicable.

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia dirigida als consumidors a la qual es pot accedir mitjançant l’enllaç següent: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 1. Info Copyright. Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, Palma, 2010. Tots els drets reservats.

 

Les obres plàstiques reproduïdes estan protegides pel Dret d’autor. En queda prohibida la reproducció total o parcial. La Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma no es fa responsable de l’ús per part de tercers d’aquestes imatges.

 

© Lida Abdul, 2019. Cortesia Galeria Giorgio Persano

 

© Helena Almeida, Irene de Andrés, Eduardo T. Basualdo, Miriam Cahn, Juan del Junco, Eduardo Kac, Concha Jerez, Núria Marquès, Marina Núñez, Bernardí Roig, Francisco Ruiz de Infante, Amparo Sard, 2019

Toni Catany © Fundació Toni Catany, 2017

© Dedalus Foundation, Inc. / VEGAP, Palma, 2019

© Fundació Antoni Tàpies, Barcelona / VEGAP, Palma, 2019

© Fundació Joan Brossa, VEGAP, Palma, 2019

© Alfredo Jaar, 1996

 

© Eric N. Mack, 2020. Cortesia de l’artista & Simon Lee Gallery, Londres/Hong Kong

 

Jack Walls, 1982 © Robert Mapplethorpe Foundation. Used by permission

© Joan Morey, 2002

© Michael Najjar, 2013

© Shirin Neshat, 2019. Cortesia Gladstone Gallery, Nova York/Brussel·les

 

© Lydia Okumura, 2019. Cortesia Galeria Jaqueline Martins, São Paulo, Brasil. Fotografia: Ding Musa

Jorge Oteiza © Pilar Oteiza, A+V Agencia de Creadores Visuales, 2019

© Succession Antonio Saura / www.antoniosaura.org/ A + V Agencia de creadores Visuales, 2019

 

© Successió Miró, 2019-2020

 

© Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid, 2019

© Chema Alvargónzález, Marina Abramović, Pilar Albarracín, Hermenegildo Anglada-Camarasa,  Miquel Barceló, Per Barclay, María Blanchard, Christian Boltanski, Andrea Büttner, Robert Cahen, Miguel Ángel Campano, Daniel Canogar, Victoria Civera, Carles Congost, Diana Coca, Erró, Will Faber, Luis Feito, Roland Fischer, Joan Fontcuberta, Ferran Garcia Sevilla, Alicia Framis, Alberto García-Alix, Juan Genovés, Susy Gómez, Pierre Gonnord, Luis Gordillo, Xavier Grau, Guinovart, Hans Hartung, José Hernández, Rebecca Horn, Bouchra Khalili, Kcho, Anselm Kiefer, Imi Knoebel, Wifredo Lam, Jana Leo, Fernand Léger, Chema Madoz, Georges Mathieu, Manolo Millares, Antoni Miralda, David Nash, Guillermo Pérez Villalta, Jaume Plensa, Thomas Ruff, Santiago Rusiñol, José María Sicilia, Montserrat Soto, Juan Uslé, Eulàlia Valldosera, Joana Vasconcelos, Wolf Vostell, Peter Zimmermann,  VEGAP, Palma, 2019