Família Amiga

Família Amiga

100,00

 • S’haurà d’aportar el llibre de família o qualsevol altre document que acrediti la relació de parentiu.
 1. Targeta personalitzada que permet l’entrada gratuïta al museu a cada membre de la família amb acompanyant.
 2. Informació directa de les diferents activitats del museu.
 3. Invitació personalitzada per a les inauguracions de les exposicions temporals i a altres actes.
 4. Visita guiada especial per als Amics d’Es Baluard amb motiu de cada inauguració.
 5. Trobades amb artistes i comissaris.
 6. Reserva preferent i descompte entre el 10 i el 50% en determinades activitats no gratuïtes i de capacitat limitada organitzades pel museu.
 7. Gratuïtat en determinades activitats organitzades pel museu.
 8. Descompte a la botiga del museu del 15% en articles de regal i en catàlegs editats per Es Baluard, i un 5% de descompte en les altres publicacions.
 9. Regal d’un catàleg anual editat per Es Baluard.
 10. Descompte d’un 20% a la cafeteria/restaurant del museu pel titular de la targeta