Objectius i metodologia

El programa seguirà una metodologia que combina la teoria, la pràctica, la investigació i la prospecció, la reflexió i el pensament crític. S’estructura en 5 mòduls temàtics, tots connectats entre si, que es poden realitzar de manera conjunta, però també és possible inscriure’s a cadascun dels mòduls de forma independent. Al seu torn, cada mòdul es desplega en dues fases, amb els objectius següents:

Fase 1. Conferència i seminaris. Analitzar i contextualitzar

Analitzar, aprofundir i debatre sobre els conceptes clau de les diverses temàtiques de cada mòdul, situar-se en el context social i cultural i analitzar formes d’intervenció en contextos diversos treballant de manera col·laborativa en la creació de marcs conceptuals.

Aquesta fase s’inicia amb una conferència inaugural, oberta al públic en general, que obrirà els marcs de reflexió, anàlisi i debat crític, a càrrec d’una persona especialista i reconeguda en la temàtica de cadascun dels mòduls. Posteriorment, les persones inscrites tendran l’oportunitat de compartir una xerrada informal amb la persona conferenciant i l’equip docent dels mòduls.

Fase 2. Laboratori. Investigar i intervenir

Articular processos d’investigació i recerca basats en l’exploració de noves formes col·laboratives de creació de coneixement, el disseny de formes d’intervenció social i la creació de metodologies, tècniques i processos culturals capaços d’incidir activament en les transformacions socials. Aquesta part pràctica se centrarà en la identificació i mapatge de pràctiques situades de reparació i connectarà els diferents conceptes al context i a l’entorn més proper, tenint en compte també aquelles pràctiques destacades del context internacional. Partint, doncs, dels marcs conceptuals i de mapatges de pràctiques de reparació de les crisis, el laboratori és un espai on debatre i compartir noves maneres de fer.

OBJECTIUS

Les persones participants, en finalitzar el programa, hauran assolit més coneixements sobre com treballar des de la cultura i les pràctiques artístiques com a elements clau per a la transformació social. Els propòsits formatius de Zona de contacte: reparar les crisis són:

 • Pretén desenvolupar en les persones participants capacitats i experiències professionals, des de l’art i la cultura, en els àmbits següents:
  • La creació de contextos d’investigació crítica
  • La generació de discursos alternatius a les narratives dominants
  • La intervenció social i institucional
  • La definició i creació de noves formes d’institucionalitat, des de la revisió de les relacions entre la institució i les comunitats ciutadanes
 • Vol explorar les potencialitats de la pràctica artística i la producció cultural com a dispositius d’intervenció en el canvi social
 • S’articula a través de diversos eixos de treball que, combinant la teoria i la pràctica, la reflexió i l’acció, volen articular la investigació crítica des del treball col·lectiu
 • Es proposa desbordar l’educació tradicional per esdevenir un espai de producció, de processos, d’itineraris oberts
 • Es fonamenta en el fet que interpretar i transformar són part d’un mateix trajecte. És un programa de pedagogia experimental destinat a persones de diferents trajectòries amb interès per les interrelacions entre l’art i la cultura i altres àmbits polítics i socials