CLOENDA

JORNADA DE CLOENDADEIXAR-SE HABITAR
27 de maig de 2023

Es Baluard Museu vol convidar, durant l’acte de cloenda de Zona de contacte#2, totes les persones que han participat en el programa (inscrites, docents i organització) a xerrar i debatre sobre el model del Laboratori d’Art i Pensament (LAP), que vol ser un espai obert al diàleg, a la interpel·lació, a les tensions i a l’autocrítica. Volem compartir, sobre la base d’experiències com el LAP i altres pràctiques similars, reflexions que ens ajudin a repensar i a reimaginar de manera col·lectiva els futurs possibles de la institució-museu: entorn de les possibilitats de creació de nous models de relació institució-ciutadania o els canvis de paradigma necessaris per a la democratització radical de la institució cultural. En definitiva, volem explorar les formes en què el Museu es deixa habitar. 

Com a activitat final de cloenda tenim prevista una performance a càrrec d’Instituto del Tiempo Suspendido.