MÒDUL 1. Nova institucionalitat

REINVENTAR LES INSTITUCIONS, ELS COSSOS AL CENTRE

Del 8 al 17 de febrer de 2023

Aquest mòdul vol donar continuïtat al treball permanent que es desplega des d’Es Baluard Museu basat en l’experimentació institucional, examinant i repensant les estructures institucionals cap a nous models més flexibles, articulats des de l’escolta i les diversitats, les cures i les vulnerabilitats, nous models no excloents, no homogeneïtzadors, plurals i oberts a transformacions adequades a una societat en crisi estructural d’abast global i en canvi constant.

Com a zona de contacte, les institucions han de ser habitables i interpel·lades per l’altre, han de ser autocrítiques i treballar des de la corresponsabilitat i el diàleg col·lectiu, però també des de la difícil contradicció de desbordar els paradigmes neoliberals mentre són hereves de les mateixes lògiques. Malgrat que avui hi ha una creixent desafecció social i política de la ciutadania i una pèrdua de confiança en les institucions –com publica en el darrer informe del 2020 el Centre for the Future of Democracy de la University of Cambridge, que realitza anàlisis periòdiques de la seva evolució al Global Satisfaction with Democracy report–, des d’Es Baluard Museu volem continuar reflexionant sobre les alternatives reals de transformacions institucionals radicals, sobre la creació de nous models, estructures i pràctiques. Quins són els futurs possibles?

Tutoria: Sebastià Mascaró

Dimecres 8 de febrer

16 h – 18 h: Presentació i introducció al mòdul

19 h – 21h: Conferència pública amb Frances Morris

Dijous 9 de febrer

16 h – 17 h: Conversa/cafè amb Frances Morris

17.30 h – 20 h: Seminari i taula de treball amb Steven Forti

Divendres 10 de febrer

16 h – 20 h: Seminari i posada en comú amb Jordi Colomer

Dimecres 15 de febrer

16 h – 20 h: Presentació i introducció al Laboratori. Intervenció 1. Amb Ildefonso Narváez, Pablo Martínez i Janna Graham

Dijous 16 de febrer

16 h – 20 h: Projecte de recerca col·lectiu. Intervenció 2. Amb Ildefonso Narváez, Pablo Martínez i Janna Graham

Divendres 17 de febrer

16 h – 20 h: Projecte de recerca col·lectiu.  Intervenció 3. Amb Ildefonso Narváez, Pablo Martínez i Janna Graham