MÒDUL 3. Feminismes

FEMINISMES, LES ALTRES INAPROPIABLES
Del 29 de març al 14 d’abril de 2023

En paraules de Fina Birulés, que alhora fa referència a les teories de Judit Butler, la polèmica és justament allò que produeix la riquesa del pensament feminista, perquè en el gest de posar en qüestió les certeses rau el potencial de transformació social i d’anàlisi crítica de nosaltres mateixes, motiu pel qual es tracta, doncs, d’abordar obertament el conflicte, de donar veu a les coses que ens divideixen o ens separen. Perquè també és en aquest conflicte obert amb les altres, practicat sense anul·lar la comunicació, on, fins ara, la llibertat femenina ha trobat la seva mesura.

Aquest mòdul, lluny de defugir les tensions, les complexitats i la multiplicitat de discursos al voltant dels feminismes, vol explorar-les des del diàleg i el debat, vol identificar processos de lluita contra les exclusions o les bretxes de desigualtat, així com recuperar i fer llum a pràctiques rellevants que representin, en el seu context, un avenç en les problemàtiques feministes i de desigualtat de gènere, tenint en compte que els feminismes també produeixen pensament crític en relació amb altres reivindicacions procedents de les lluites contra els efectes negatius del capitalisme neoliberal i a favor de la democràcia radical, amb el desig de promoure transformacions socials globals.

Tutoria: Arquitectives

Dimecres 29 de març

16 h – 18.30 h: Presentació i introducció al mòdul

19 h – 21 h: Conferència pública amb Silvia Federici

Dijous 30 de març

16 h – 17 h: Conversa/cafè amb Silvia Federici

17.30 h – 20 h: Seminari i taula de treball amb Nuria Alabao i Brigitte Vasallo

Divendres 31 de març

16 h – 20 h: Seminari i posada en comú amb Nuria Alabao i Brigitte Vasallo

Dimecres 12 d’abril

16 h – 20 h: Presentació i introducció al Laboratori. Intervenció 1. Amb Ana Dević (What, How and for Whom/WHW), Gabi Ngcobo i Marta Malo de Molina

Dijous 13 d’abril

16 h – 20 h: Projecte de recerca col·lectiu. Intervenció 2. Amb Ana Dević (What, How and for Whom/WHW), Gabi Ngcobo i Marta Malo de Molina

Divendres 14 d’abril

16 h – 20 h: Projecte de recerca col·lectiu. Intervenció 3. Amb Ana Dević (What, How and for Whom/WHW), Gabi Ngcobo i Marta Malo de Molina