MÒDUL 5. Treballs

TREBALLS, MULTITUDS PRECÀRIES
Del 17 al 26 de maig de 2023

Per a les majories socials, els treballs en la història moderna han estat sinònim d’integració social, d’una mena d’assegurança universal d’ascens social i contra el risc d’empobriment. Ara bé, amb les dinàmiques politicosocials de les darreres dècades, basades en el pensament i la pràctica neoliberal, aquestes seguretats s’han esvaït. Som a l’època de les precarietats laborals, que van conduint de manera creixent cap a una societat amb moltes desigualtats, poc cohesionada i poc esperançada, i molts autors coincideixen en el fet que la falta d’acció per combatre aquestes desigualtats i abordar els reptes contemporanis nodreixen els moviments populistes i els discursos que desgasten els valors democràtics.

Aquesta situació ens mou a imaginar un horitzó sense desigualtats en què totes les persones puguin viure vides que valguin la pena ser viscudes. Un horitzó que ha produït nombroses propostes, com la Renda Bàsica Universal, o noves formes d’economia que posin les persones al centre i s’enfoquin cap a la justícia social, o que posin els mercats financers al servei de les polítiques socials, laborals i de benestar, o la redistribució de l’ocupació.

Els agents que operen en l’àmbit de la recerca, producció i difusió de la cultura i l’art fa temps que reivindiquen mesures per sortir de la precarietat, una precarietat que és estructural, una precarietat que és vital i contra la qual hem de lluitar col·lectivament. Des d’aquest mòdul volem proposar una anàlisi i una reflexió sobre les precarietats que desbordi les casuístiques pròpies del treball cultural per identificar estratègies de reparacióque contribuesquin a reduir les precarietats i les desigualtats de la societat contemporània.

Tutoria: Rafael Borràs

Dimecres 17 de maig

16 h – 18:30 h: Presentació i introducció al mòdul

19 h – 21 h: Conferència pública amb Sandro Mezzadra

Dijous 18 de maig

16 h – 17 h: Conversa/cafè amb Sandro Mezzadra

17.30 h – 20 h: Seminari i taula de treball amb Daniel G. Andújar i Martha Rosler

Divendres 19 de maig

16 h – 20 h: Seminari i posada en comú amb Daniel G. Andújar i Martha Rosler

Dimecres 24 de maig

16 h – 20 h: Presentació i introducció al Laboratori. Intervenció 1. Amb Paola Lo Cascio, Isabell Lorey i Luis Navarro Monedero

Dijous 25 de maig

16 h – 20 h: Projecte de recerca col·lectiu. Intervencions 2 i 3. Amb Paola Lo Cascio, Isabell Lorey, Luis Navarro Monedero i Ibrahim Mahama

Divendres 26 de maig

16 h – 20 h: Projecte de recerca col·lectiu. Intervenció 4. Amb Isabell Lorey, Luis Navarro Monedero i Ibrahim Mahama