Informació pràctica

Format del programa

 • El programa està format per 5 mòduls d’una durada de 2 setmanes cadascun.
 • Es recomana la inscripció al programa complet atesa la interconnexió i la transversalitat dels diferents mòduls. En qualsevol cas, s’admetran inscripcions als mòduls de manera independent.
 • El programa és presencial i tendrà lloc a Es Baluard Museu.
 • Nombre màxim de places: 25 persones.
 • Els idiomes del programa són el català, el castellà i l’anglès (les conferències disposaran de traducció simultània).

Destinataris i inscripcions

 • Obert a totes les persones interessades en les interrelacions entre l’art i la cultura i altres àmbits polítics i socials, persones dels àmbits de les humanitats, la pràctica artística, les polítiques públiques, la producció o la gestió cultural, activistes i persones vinculades a moviments socials o compromeses amb el canvi social.
 • La reserva de plaça es farà per ordre estricte d’arribada de les sol·licituds.
 • Data límit d’inscripció al programa complet: 3 de febrer de 2023.
 • Data límit d’inscripció als mòduls: un mes abans de l’inici de cada mòdul.
 • Anul·lació de la inscripció: només serà possible 15 dies abans de l’inici del programa. En aquest cas, es té dret a la devolució de l’import, excepte un 10% en concepte de despeses de gestió.

Preus i forma de pagament

 • Programa complet (5 mòduls): 220 €.
 • Tarifa per mòdul: 60 €.
 • Estudiants: descompte del 40%.
 • Amics Es Baluard Museu: descompte del 10%.
 • Inscripcions i pagament aquí.

Certificació

 • L’alumnat participant interessat a obtenir un certificat d’assistència haurà d’haver assistit a un 80% del conjunt del programa complet.
 • Hores de docència 125 h (programa complet) i 25 h (mòduls independents).

Activitats obertes

 • Preu d’accés a les conferències inaugurals de cada mòdul (obertes al públic general): 5 € (no aplicable a les persones inscrites al programa complet o a les inscrites al mòdul en què té lloc la conferència).
 • Les inscripcions a les activitats obertes s’obriran aproximadament 15 dies abans de la realització de la mateixa.

Allotjament

 • Es Baluard Museu recomana l’Hotel Saratoga per la seva col·laboració amb el programa.