Presentació

LAP#2 «ZONA DE CONTACTE: REPARAR LES CRISIS»

«Zona de contacte 2023: reparar les crisis», la segona edició del LAP, donarà continuïtat al treball desenvolupat el 2022 articulant una plataforma activa i flexible que vol vincular les pràctiques artístiques i culturals al pensament contemporani, així com contribuir en les possibilitats d’intervenció en els processos de transformació social. I ho tornarà a fer, essencialment, a través del treball col·lectiu i les experiències compartides, per explorar possibles formes de reparació de les crisis.

«Zona de contacte» vol continuar pensant en conceptes que ens afecten directament, com el rol de les institucions democràtiques, les fronteres i migracions, els feminismes, les crisis ecosocials o les precarietats globals i les desigualtats, per reflexionar sobre la complexitat contemporània. En aquest context, proposa una aproximació a través de la participació de persones expertes que han reflexionat profundament sobre aquests conflictes i, a partir d’un procés col·laboratiu, obrir itineraris d’intervenció i de replantejaments estratègics davant les crisis a les quals fa dècades que estam sotmesos.

Enguany, «Zona de contacte: reparar les crisis» , posarà el focus en les possibles pràctiques de reparació d’aquestes crisis per esdevenir un espai des d’on imaginar futurs possibles, experimentar noves maneres de treballar des de la institució i amb la institució, cercar formes d’incidir en la necessària transició ecosocial, feminista i antiracista, de lluitar contra la precarietat, laboral, emocional i social i, en definitiva, contra la pèrdua contínua de drets civils, culturals, socials, polítics i econòmics.

Es Baluard Museu segueix plantejant, a través del LAP#2, un programa articulat en cinc eixos temàtics que s’entrellacen els uns amb els altres per constituir una cartografia que interrelaciona el conjunt de l’activitat del museu: Nova institucionalitat, Ecologismes, Treballs, Feminismes i Fronteres. Cinc eixos que, des de perspectives diferents, s’aproximaran a alguns dels grans reptes de la nostra societat: les desigualtats socials, el respecte als drets humans, el canvi climàtic, la precarietat global i l’empobriment, els desplaçaments i les fronteres, i la necessitat de repensar les estructures institucionals per respondre a aquests reptes.

El programa bascula entre la teoria i la pràctica, entre la reflexió i la investigació, entre el debat i l’acció, per explorar, analitzar i debatre els projectes, les actuacions, les polítiques o les iniciatives que puguin contribuir a reparar els efectes de les múltiples crisis que tant condicionen les nostres vides.