MÒDUL 5. Treballs

TREBALLS, MULTITUDS PRECÀRIES
Del 2 al 18 de juny de 2022

Aquest mòdul parteix de l’anàlisi d’un dels efectes negatius més visibles del capitalisme, la precarietat global, que és una precarietat laboral, emocional i social. Reconeix la urgència de pal·liar les múltiples formes de precarietat i recompondre les relacions socials, les desigualtats d’accés i les condicions laborals, les enormes distàncies entre pobresa i riquesa, les explotacions i el perquè hem arribat fins aquí, a la precarietat vital com a sistema. Contractes temporals, subcontractació, falsos autònoms, becaris, economies submergides, treballadors i treballadores pobres…, maneres de fer que eludeixen els pocs drets que es conserven. Davant d’això, prenen força les veus que proposen alternatives, com la renda bàsica universal, posar els mercats financers al servei de polítiques socials, laborals i de benestar, la redistribució de l’ocupació o la democratització de la vida al si de les empreses. Un mòdul que, per tot plegat, vol reflexionar i desplegar formes de resistència possibles.

Dijous 2 de juny

19 h – 21 h. Conferència pública: Remedios Zafra

Divendres 3 de juny

10 h – 11 h. Conversa/cafè amb Remedios Zafra
11 h – 19 h. Seminari i taula de treball amb Rafael BorràsErnest Cañada i Iván Miró

Dissabte 4 de juny

10.30 h – 13.30 h. Continuació taula de treball i inici del grup d’investigació
13.30 h. Conclusions

Del 4 al 16 de juny

Treball de recerca, trobades del grup de recerca, activació de recursos documentals i visuals.
Acompanyament procés: Rafael Borràs

Dijous 16 de juny

19 h – 21 h. Pantalla LAP. Estado de malestar, María Ruido, 2019 (63′)

Divendres 17 de juny

10 h – 19 h. Laboratori amb Daniel G. Andújar, Instituto del Tiempo Suspendido i María Ruido

Dissabte 18 de juny

10.30 h – 13.30 h. Continuació laboratori i preparació conclusions
13.30 h. Presentació oberta