Presentació

LAP#1 «ZONA DE CONTACTE: REPARAR LES CRISIS»

El LAP es desplegarà anualment en diverses edicions. La primera edició, que tendrà lloc entre el gener i el juny de 2022 amb el títol  «Zona de contacte: reparar les crisis» recupera la noció «zona de contacte» en el sentit en què Clifford Geertz (1999) concep el museu, com a esfera pública oberta, com a laboratori ciutadà on es creuen significats i cultures, espai d’interpel·lació i de combinació constant de narratives i relats des de perspectives no hegemòniques. Una noció basada en la concepció de l’antropòloga MaryLouise Pratt (1992) de les zones de contacte com a espais socials, d’interferències, espais intermedis de negociació entre cultures, espais de permeabilitat, de confrontació o de resistència.  «Zona de contacte»  es concep, doncs, com a espai relacional, com a territori de confluència entre formació, investigació, diàleg, pensament i crítica, des d’on abordar debats relacionats amb la complexitat de la nostra realitat en crisi i, en definitiva, amb problemàtiques polítiques, socials o institucionals contemporànies. Com a laboratori d’idees, pretén articular nous espais de coneixement compartit, espais transformadors que obrin qüestions i interrogants i que permetin, a través d’una constel·lació de conceptes i sabers, redefinir els límits de la institució mateixa. 

El programa parteix de la crisi no només per realitzar una anàlisi des de les seves múltiples dimensions, sinó també, i principalment, per proposar el que podrien ser polítiques essencials de «reparació». Reparar és un concepte que, en el marc d’aquesta proposta, opera de manera polisèmica. Reparar en el sentit de recompondre allò que està fet malbé. Però també reparar en el sentit que els moviments en defensa dels drets humans de tot el món sumen a la reclamació d’una societat més justa, igualitària, sostenible i lliure.

Va ser concebut abans de la crisi de la COVID-19, centrat essencialment en la crisi financera internacional de 2007-2008 i les seves conseqüències, però també en saber-nos hereus de múltiples crisis no resoltes. La situació sanitària provocada per la COVID-19 ha posat encara més en evidència la necessitat de transformacions radicals en els sistemes econòmics, polítics i socials, i ha precipitat i ha fet visible una crisi latent de les institucions que sustenten les nostres societats democràtiques, i això també afecta, per descomptat, les institucions culturals. Davant d’això, ha crescut enormement la consciència global sobre les desigualtats socials i econòmiques, la precarietat global, el racisme, la finitud dels recursos del nostre planeta, l’explotació sense límits de la natura i altres problemàtiques provocades per la centralitat de l’economia en el conjunt de les polítiques públiques, en perjudici de la centralitat de les persones i el seu benestar.

El Laboratori d’Art i Pensament, en la primera edició, planteja la necessitat de pensar la complexitat contemporània i articula la seva activitat en cinc eixos temàtics que s’entrellacen els uns amb els altres per constituir el sistema nerviós del conjunt de l’activitat formativa d‘Es Baluard Museu: Nova institucionalitat, Ecologismes, Treballs, Feminismes i Fronteres. Cinc eixos que, des de perspectives diferents, s’aproximaran a alguns dels grans reptes de la nostra societat: les desigualtats socials, el respecte als drets humans, el canvi climàtic, la precarietat global i la pobresa, els desplaçaments i les fronteres, i la necessitat de repensar les estructures institucionals per respondre a aquests reptes.