Glòria Mas

Si vols llegeix el que vulguis

Date: 1993

Technique: Lead and Wood. Set of 37 elements

Dimensions: Variable

Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma, Ajuntament de Palma collection long-term loan

Reg. no.: 395

Not on display