Santiago Rusiñol, la passió per Mallorca. Del luminisme i el simbolisme a l’estampa japonesa