Pedro Blanes Viale

Mercedes, Uruguai, 1878 - Montevideo, 1926
Obres a la col·lecció