Exposicions

La programació d’exposicions es defineix a partir de la missió del museu, la investigació i difusió de l’art contemporani vinculat a les Illes Balears i als contextos internacionals, amb un sentit curatorial adscrit als continguts i objectius del pla estratègic del museu.

 

Futures

Projectes historiogràfics

Image proyectos historiográficos

A fi de fomentar l’anàlisi històrica i de contextualitzar el que ha passat artísticament en la història recent, el museu manté una convocatòria oberta i permanent per al foment de línies d’investigació i difusió sobre creadors i col·lectius de les Illes Balears.

Es Baluard Museu, en la seva línia de difusió i recuperació d’una historiografia de creadors, corrents artístics o col·lectius vinculats o ubicats a les Illes Balears, convoca els investigadors, comissaris i institucions per presentar projectes de revisió a través d’exposicions o altres formats que podran ser exhibits o presentats al museu segons els diferents criteris de programació avaluats per la direcció del museu. Es considerarà especialment la qualitat i l’oportunitat de les propostes, a més del seu nivell artístic i d’autofinançament.

RECEPCIÓ DE PROJECTES
Aquesta convocatòria s’estableix com una bústia permanent de propostes. Els professionals interessats en enviar un projecte expositiu hauran de tenir en compte les línies programàtiques del museu.

Es requerirà la següent documentació: dossier que contingui el projecte curatorial, informació gràfica i viabilitat de finançament. La documentació haurà de ser enviada al correu electrònic: catalina.joy@esbaluard.org en PDF, (màx. 10 Mb). Només els projectes preseleccionats seran avisats per a una entrevista personal. Totes les propostes contaran amb un número de registre i seran valorades per la direcció d’Es Baluard Museu i per l’equip de l’Àrea Artística del museu, els quals li comunicaran l’oportunitat, o no, del projecte i la possibilitat d’una entrevista personal per aprofundir en els continguts