Museu

Informes anuals

Basant-se en la política de transparència i amb la finalitat que tothom tingui accés als comptes i a les activitats que desenvolupa anualment Es Baluard, el museu publica les memòries d’activitats i les econòmiques, com també els informes d’auditoria de cada any. Aquests documents es poden descarregar a continuació: