Museu

Informes anuals

Basant-se en la política de transparència i amb la finalitat que tothom tingui accés als comptes i a les activitats que desenvolupa anualment Es Baluard Museu, publicam les memòries de programació i les econòmiques, com també els informes d’auditoria de cada any. Aquests documents es poden descarregar a continuació:

2023 -

Informe d'auditoria i memòria econòmica de 2023

Descarregar download icon

2022 +

2021 +

2020 +

2019 +

2018 +

2017 +

2016 +

2015 +