Col·labora

Amic d’Es Baluard

Ser Amic d’Es Baluard és participar en la difusió de l’art i la cultura, integrar-se en una comunitat especial, la d’un museu que treballa per oferir exposicions de qualitat, a més de moltes activitats al llarg de tot l’any, des d’oci fins a conferències i programes educatius i formatius continuats que s’activen contínuament amb tots els seus públics i interlocutors.

Amic d'Es Baluard

Si ets Amic d'Es Baluard podràs participar a les següents activitats: visites guiades exclusives amb el comisari o artistes, visites al tallers d'artistes, conferències, workshops, tallers, descomptes a la botiga, entre d'altres.

Fes-te Amic d'Es Baluard

Amic

Contribució anual: 50 €

Beneficis +

Amic amb tarifa reduïda

Tarifa vàlida per a estudiants, aturats, jubilats i més grans de 65 anys

Contribució anual: 25 €

Beneficis +

Família Amiga

S’haurà d’aportar el llibre de família o qualsevol altre document que acrediti la relació de parentiu.

Contribució anual: 100 €

Beneficis +

Amic benefactor

Contribució anual: 350 €

Beneficis +

Entitat Amiga

Contribució anual: 3000 €

Beneficis +