Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVADESA WEB

Per favor, llegiu aquesta política detingudament. Hi trobareu informació important sobre el tractament de les vostres dades personals i els drets que us reconeix la normativa vigent en la matèria.

Ens reservam el dret d’actualitzar la nostra política de privadesa en qualsevol moment amb motiu de decisions empresarials, així com per complir amb eventuals canvis legislatius o jurisprudencials. Si teniu dubtes o necessitau qualsevol aclariment pel que fa a la nostra Política de privadesa o als vostres drets, podeu contactar amb nosaltres a través dels canals que s’indiquen més avall.

De manera general, els camps dels nostres formularis assenyalats com a obligatoris s’han de complimentar necessàriament per poder tramitar les sol·licituds.

 1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades? El responsable del tractament de les vostres dades personals recollides en aquesta web és la Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, amb domicili a la Plaça de la Porta de Santa Catalina, 10, 07012 Palma (Illes Balears); tel. (+34) 971908200; correu electrònic: museu@esbaluard.org

Podeu contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a dpd@esbaluard.org

 1. Per què tractarem les vostres dades i sobre quina base jurídica?

Gestió de la relació amb usuaris i col·laboradors: Tractam les dades que els nostres usuaris i col·laboradors proporcionen en les seves consultes i en els formularis d’alta com a Amic o altres modalitats de col·laboració per atendre les seves sol·licituds, prestar els serveis contractats o gestionar la venda d’entrades, serveis o productes.

Les dades de les transaccions realitzades a la web seran igualment tractades per a finalitats de gestió comptable i administrativa i el compliment de les nostres obligacions legals en matèria comptable i fiscal.

Aquests tractaments són necessaris per a l’execució del contracte o per a l’aplicació de mesures precontractuals a petició dels interessats.

Finalitats estadístiques i de gestió de qualitat: Amb la finalitat d’avaluar i gestionar la qualitat de la web i dels nostres serveis tractam dades de navegació a la web, p. ex. adreça IP, weblogs, pàgines visitades o accions realitzades a la Web (+ informació a la nostra política de cookies).

Aquests tractaments es basen en el nostre interès legítim per avaluar i gestionar la qualitat de la web i dels nostres serveis. Per a la ponderació d’aquest interès respecte als vostres drets i llibertats s’ha determinat que el tractament tenia un impacte limitat en la privadesa dels interessats, corresponia a expectatives raonables dels interessats i no plantejava amenaces significatives.

Enviament de comunicacions comercials i gestió de llistes de distribució: Tractam les dades identificatives i de contacte proporcionades pels nostres usuaris i les persones que es donin d’alta a les nostres llistes de distribució per enviar-los les comunicacions relatives a les nostres activitats, productes i serveis.

Aquests tractaments es basen en el consentiment que se us sol·licita. No prestar el vostre consentiment o retirar-lo no condiciona l’execució de la comanda o la prestació dels serveis contractats.

En qualsevol moment podeu sol·licitar la baixa dels tractaments amb finalitats comercials activant l’enllaç previst a aquest efecte a les nostres comunicacions o enviant un correu electrònic a: museu@esbaluard.org

 1. A qui podem comunicar les vostres dades? Les vostres dades només es comunicaran a tercers per obligació legal, amb el vostre consentiment o quan la vostra petició impliqui tal comunicació.
 2. Quant de temps conservarem les vostres dades? De manera general conservarem les vostres dades durant la vigència de la relació que mantindreu amb nosaltres i en tot cas durant els terminis prevists a les disposicions legals aplicables, per exemple, en matèria comptable i fiscal, i durant el temps necessari per atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament. Cancel·larem les vostres dades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a les finalitats per a les quals es varen recollir. Les dades tractades per a les nostres comunicacions informatives i comercials es conservaran vigents mentre no en sol·liciteu la supressió.
 3. Quins són els vostres drets? Teniu dret a obtenir confirmació sobre si estam tractant o no les vostres dades personals i, en aquest cas, a accedir-hi. També podeu demanar que les vostres dades es rectifiquin quan siguin inexactes o que es completin les dades incompletes, així com sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual es varen recollir.

En determinades circumstàncies, podreu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades. En aquest cas, només tractarem les dades afectades per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions o amb l’objectiu de la protecció dels drets d’altres persones. En determinades condicions i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu igualment oposar-vos al tractament de les vostres dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els vostres interessos o drets i llibertats, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, i sota determinades condicions, podreu sol·licitar la portabilitat de les vostres dades perquè es transmetin a un altre responsable del tractament.

Podeu revocar el consentiment prestat per a determinades finalitats, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada, i presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Per sol·licitar la baixa dels tractaments amb finalitats comercials podeu enviar un correu electrònic a l’adreça següent: museu@esbaluard.org

Per exercir els vostres drets haureu de remetre’ns una sol·licitud per correu postal o electrònic a les adreces indicades a l’apartat Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Podeu obtenir més informació sobre els vostres drets i com exercir-los a la pàgina de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a www.aepd.es.

 

 

 

POLÍTICA DE PRIVADESA VOLUNTARIAT

Per favor, llegiu detingudament aquesta política de privadesa. Hi trobareu informació important sobre el tractament de les vostres dades personals i els drets que us reconeix la normativa vigent en la matèria.

Ens reservam el dret d’actualitzar la nostra política de privadesa en qualsevol moment amb motiu de decisions empresarials, així com per complir eventuals canvis legislatius o jurisprudencials. Si teniu dubtes o necessitau qualsevol aclariment respecte a la nostra Política de privadesa o als vostres drets, podeu contactar amb nosaltres a través dels canals que s’indiquen més avall.

Podeu sol·licitar una còpia d’aquesta política per conservar-la.

Manifestau que les dades que ens facilitau, ara o en el futur, són correctes i veraces i us comprometeu a comunicar-nos-en qualsevol modificació. En cas de proporcionar dades de caràcter personal de tercers, us comprometeu a obtenir el consentiment previ dels afectats i a informar-los sobre el contingut d’aquesta política.

 1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades? El responsable del tractament de les vostres dades personals és la Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, amb domicili a la Plaça de la Porta de Santa Catalina, 10, 07012 Palma (Illes Balears); tel. (+34) 971908200; correu electrònic: museu@esbaluard.org

Podeu contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a dpd@esbaluard.org

 1. Per què tractarem les vostres dades i sobre quina base jurídica?

Gestió de la relació amb els voluntaris: Tractam les dades dels voluntaris per a la gestió administrativa de la relació que mantenen amb nosaltres i el compliment de les nostres obligacions legals.

Aquests tractaments són necessaris per a l’execució del contracte o per a l’aplicació de mesures precontractuals a petició dels interessats.

Enviament de comunicacions comercials i gestió de llistes de distribució: Tractam les dades identificatives i de contacte proporcionades pels voluntaris que es donin d’alta a les nostres llistes de distribució per mantenir-los informats sobre les nostres iniciatives i oportunitats de voluntariat.

Aquests tractaments es basen en el consentiment que se us sol·licita. No prestar el vostre consentiment o retirar-lo no condiciona l’execució de la comanda o la prestació dels serveis contractats.

En qualsevol moment podeu sol·licitar la baixa dels tractaments amb finalitats comercials activant l’enllaç previst a aquest efecte a les nostres comunicacions o enviant un correu electrònic a: museu@esbaluard.org

 1. A qui podem comunicar les vostres dades? Les vostres dades només es comunicaran a tercers per obligació legal, amb el vostre consentiment o quan sigui necessari per al desenvolupament del programa de voluntariat en què participeu.
 2. Quant de temps conservarem les vostres dades? De manera general conservarem les vostres dades durant la vigència de la relació que manteniu amb nosaltres i en tot cas durant els terminis prevists a les disposicions legals aplicables i durant el temps necessari per atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament. Cancel·larem les vostres dades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a les finalitats per a les quals es varen recollir. Les dades tractades per a les nostres comunicacions informatives i comercials es conservaran vigents mentre no en sol·liciteu la supressió.
 3. Quins són els vostres drets? Teniu dret a obtenir confirmació sobre si estam tractant o no les vostres dades personals i, en aquest cas, a accedir-hi. També podeu demanar que les vostres dades es rectifiquin quan siguin inexactes o que es completin les dades incompletes, així com sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual es varen recollir.

En determinades circumstàncies, podreu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades. En aquest cas, només tractarem les dades afectades per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions o amb l’objectiu de la protecció dels drets d’altres persones. En determinades condicions i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu igualment oposar-vos al tractament de les vostres dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els vostres interessos o drets i llibertats, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, i sota determinades condicions, podreu sol·licitar la portabilitat de les vostres dades perquè es transmetin a un altre responsable del tractament.

Podeu revocar el consentiment prestat per a determinades finalitats, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada, i presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Per sol·licitar la baixa dels tractaments amb finalitats comercials podeu enviar un correu electrònic a l’adreça següent: museu@esbaluard.org

Per exercir els vostres drets haureu de remetre’ns una sol·licitud per correu postal o electrònic a les adreces indicades a l’apartat Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Podeu obtenir més informació sobre els vostres drets i com exercir-los a la pàgina de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a www.aepd.es.

 

POLÍTICA DE PRIVADESA CLIENTS, VISITANTS I «AMICS D’ES BALUARD»

Per favor, llegiu detingudament aquesta política de privadesa. Hi trobareu informació important sobre el tractament de les vostres dades personals i els drets que us reconeix la normativa vigent en la matèria.

Ens reservam el dret d’actualitzar la nostra política de privadesa en qualsevol moment amb motiu de decisions empresarials, així com per complir eventuals canvis legislatius o jurisprudencials. Si teniu dubtes o necessitau qualsevol aclariment pel que fa a la nostra Política de privadesa o als vostres drets, podeu contactar amb nosaltres a través dels canals que s’indiquen més avall.

Manifestau que les dades que ens facilitau, ara o en el futur, són correctes i veraces i us comprometeu a comunicar-nos-en qualsevol modificació. En cas de proporcionar dades de caràcter personal de tercers, us comprometeu a obtenir el consentiment previ dels afectats i a informar-los sobre el contingut d’aquesta política.

 

 1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades? El responsable del tractament de les vostres dades personals és la Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, amb domicili a la Plaça de la Porta de Santa Catalina, 10, 07012 Palma (Illes Balears); tel. (+34) 971908200; correu electrònic: museu@esbaluard.org

Podeu contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a dpd@esbaluard.org

 1. Per què tractarem les vostres dades i sobre quina base jurídica?

Gestió de la relació amb clients, visitants i «Amics d’Es Baluard»: Tractam les dades dels clients, visitants i «Amics d’Es Baluard» per a la gestió administrativa de la relació que mantenen amb nosaltres, la prestació dels serveis sol·licitats i el compliment de les nostres obligacions legals.

Les dades de les transaccions econòmiques realitzades seran igualment tractades per a finalitats de gestió comptable i administrativa i el compliment de les nostres obligacions legals en matèria comptable i fiscal.

Aquests tractaments són necessaris per a l’execució del contracte o per a l’aplicació de mesures precontractuals a petició dels interessats.

Enviament de comunicacions comercials i gestió de llistes de distribució: Tractam les dades identificatives i de contacte proporcionades pels nostres clients, visitants i «Amics d’Es Baluard» per enviar-los comunicacions relatives a les nostres activitats, productes i serveis.

Aquests tractaments es basen en el consentiment que se us sol·licita. No prestar el vostre consentiment o retirar-lo no condiciona l’execució de la comanda o la prestació dels serveis contractats.

En qualsevol moment podeu sol·licitar la baixa dels tractaments amb finalitats comercials activant l’enllaç previst a aquest efecte a les nostres comunicacions o enviant un correu electrònic a: museu@esbaluard.org

Finalitats de seguretat: Tractam les dades identificatives de les persones que accedeixen a les instal·lacions del museu amb finalitats de seguretat de les persones i dels béns que hi ha al museu.

Aquest tractament es basa en el nostre interès legítim de vetllar per la seguretat de les instal·lacions.

Per a la ponderació d’aquest interès respecte als vostres drets i llibertats s’ha determinat que el tractament té un impacte limitat en la privadesa dels interessats, correspon a expectatives raonables dels interessats i no planteja amenaces significatives.

 1. A qui podem comunicar les vostres dades? Les vostres dades només es comunicaran a tercers per obligació legal, amb el vostre consentiment o quan la vostra petició impliqui tal comunicació.
 2. Quant de temps conservarem les vostres dades? De manera general conservarem les vostres dades durant la vigència de la relació que manteniu amb nosaltres i en tot cas durant els terminis prevists a les disposicions legals aplicables, per exemple, en matèria comptable i fiscal, i durant el temps necessari per atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament. Cancel·larem les vostres dades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a les finalitats per a les quals es varen recollir. Les dades tractades per a les nostres comunicacions informatives i comercials es conservaran vigents mentre no en sol·liciteu la supressió.
 3. Quins són els vostres drets? Teniu dret a obtenir confirmació sobre si estam tractant o no les vostres dades personals i, en aquest cas, a accedir-hi. També podeu demanar que les vostres dades es rectifiquin quan siguin inexactes o que es completin les dades incompletes, així com sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual es varen recollir.

En determinades circumstàncies, podreu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades. En aquest cas, només tractarem les dades afectades per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions o amb l’objectiu de la protecció dels drets d’altres persones. En determinades condicions i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu igualment oposar-vos al tractament de les vostres dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els vostres interessos o drets i llibertats, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, i sota determinades condicions, podreu sol·licitar la portabilitat de les vostres dades perquè es transmetin a un altre responsable del tractament.

Podeu revocar el consentiment prestat per a determinades finalitats, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada, i presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Per sol·licitar la baixa dels tractaments amb finalitats comercials podeu enviar un correu electrònic a l’adreça següent: museu@esbaluard.org

Per exercir els vostres drets haureu de remetre’ns una sol·licitud per correu postal o electrònic a les adreces indicades a l’apartat Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Podeu obtenir més informació sobre els vostres drets i com exercir-los a la pàgina de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a www.aepd.es.

 

POLÍTICA DE PRIVADESA CONCURSOS

Per favor, llegiu detingudament aquesta política de privadesa. Hi trobareu informació important sobre el tractament de les vostres dades personals i els drets que us reconeix la normativa vigent en la matèria.

Ens reservam el dret d’actualitzar la nostra política de privadesa en qualsevol moment amb motiu de decisions empresarials, així com per complir eventuals canvis legislatius o jurisprudencials. Si teniu dubtes o necessitau qualsevol aclariment pel que fa a la nostra Política de privadesa o als vostres drets, podeu contactar amb nosaltres a través dels canals que s’indiquen més avall.

Manifestau que les dades que ens facilitau, ara o en el futur, són correctes i veraces i us comprometeu a comunicar-nos-en qualsevol modificació. En cas de proporcionar dades de caràcter personal de tercers, us comprometeu a obtenir el consentiment previ dels afectats i a informar-los sobre el contingut d’aquesta política.

 1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades? El responsable del tractament de les vostres dades personals és la Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, amb domicili a la Plaça de la Porta de Santa Catalina, 10, 07012 Palma (Illes Balears); tel. (+34) 971908200; correu electrònic: museu@esbaluard.org

Podeu contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a dpd@esbaluard.org

 1. Per què tractarem les vostres dades i sobre quina base jurídica?

Gestió de la relació amb participants en concursos i altres modalitats participatives: Tractam les dades dels participants en concursos i altres modalitats participatives per a la gestió administrativa de la relació amb els participants, el desenvolupament de la convocatòria i el compliment de les nostres obligacions legals.

Aquests tractaments són necessaris per a l’execució del contracte o per a l’aplicació de mesures precontractuals a petició de participació dels interessats.

 1. A qui podem comunicar les vostres dades? Les vostres dades només es comunicaran a tercers per obligació legal, amb el vostre consentiment o quan la vostra participació impliqui tal comunicació, per exemple, en cas de publicació per donar a conèixer la identitat dels guanyadors d’un concurs de conformitat amb el que s’estableix a les bases de la convocatòria corresponent.
 2. Quant de temps conservarem les vostres dades? De manera general conservarem les vostres dades durant la vigència de la relació que manteniu amb nosaltres i en tot cas durant els terminis prevists a les disposicions legals aplicables, per exemple, en matèria comptable i fiscal, i durant el temps necessari per atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament. Cancel·larem les vostres dades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a les finalitats per a les quals es varen recollir.
 3. Quins són els vostres drets? Teniu dret a obtenir confirmació sobre si estam tractant o no les vostres dades personals i, en aquest cas, a accedir-hi. També podeu demanar que les vostres dades es rectifiquin quan siguin inexactes o que es completin les dades incompletes, així com sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual es varen recollir.

En determinades circumstàncies, podreu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades. En aquest cas, només tractarem les dades afectades per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions o amb l’objectiu de la protecció dels drets d’altres persones. En determinades condicions i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu igualment oposar-vos al tractament de les vostres dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els vostres interessos o drets i llibertats, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, i sota determinades condicions, podreu sol·licitar la portabilitat de les vostres dades per tal que es transmetin a un altre responsable del tractament.

Podeu revocar el consentiment prestat per a determinades finalitats, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada, i presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Per exercir els vostres drets haureu de remetre’ns una sol·licitud per correu postal o electrònic a les adreces indicades a l’apartat Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Podeu obtenir més informació sobre els vostres drets i com exercir-los a la pàgina de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a www.aepd.es.

 

POLÍTICA DE PRIVADESA VIDEOVIGILÀNCIA

Per favor, llegiu detingudament aquesta política de privadesa. Hi trobareu informació important sobre el tractament de les vostres dades personals i els drets que us reconeix la normativa vigent en la matèria.

Ens reservam el dret d’actualitzar la nostra política de privadesa en qualsevol moment amb motiu de decisions empresarials, així com per complir eventuals canvis legislatius o jurisprudencials. Si teniu dubtes o necessitau qualsevol aclariment pel que fa a la nostra Política de privadesa o als vostres drets, podeu contactar amb nosaltres a través dels canals que s’indiquen més avall.

 1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades? El responsable del tractament de les vostres dades personals és la Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, amb domicili a la Plaça de la Porta de Santa Catalina, 10, 07012 Palma (Illes Balears); tel. (+34) 971908200; correu electrònic: museu@esbaluard.org

Podeu contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a dpd@esbaluard.org

 

 1. Per què tractarem les vostres dades i sobre quina base jurídica?

Finalitats de seguretat: Tractam les dades que s’obtenen de les càmeres de videovigilància instal·lades amb finalitats de videovigilància i seguretat de les instal·lacions.

Aquest tractament es basa en el nostre interès legítim de vetllar per la seguretat de les instal·lacions.

Per a la ponderació d’aquest interès respecte als vostres drets i llibertats s’ha determinat que el tractament té un impacte limitat en la privadesa dels interessats, correspon a expectatives raonables dels interessats i no planteja amenaces significatives.

 1. Quant de temps conservarem les vostres dades? Les vostres dades es cancel·laran en el termini màxim d’un mes a comptar des del moment en què es captaren, sense perjudici de conservar-se durant els terminis prevists a les disposicions legals aplicables, per exemple, per acreditar la comissió d’actes que atempten contra la integritat de persones, béns o instal·lacions.
 2. A qui podem comunicar les vostres dades? No es comunicaran les vostres dades a tercers, excepte a les autoritats competents en cas de constatar-se la comissió d’actes que atempten contra la integritat de persones, béns o instal·lacions.
 3. Quins són els vostres drets? Teniu dret a obtenir confirmació sobre si estam tractant o no les vostres dades personals i, en aquest cas, a accedir-hi. També podeu demanar que les vostres dades es rectifiquin quan siguin inexactes o que es completin les dades incompletes, així com sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual es varen recollir.

En determinades circumstàncies, podreu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades. En aquest cas, només tractarem les dades afectades per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions o amb l’objectiu de la protecció dels drets d’altres persones. En determinades condicions i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu igualment oposar-vos al tractament de les vostres dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els vostres interessos o drets i llibertats, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, i sota determinades condicions, podreu sol·licitar la portabilitat de les vostres dades per tal que es transmetin a un altre responsable del tractament.

Podeu revocar el consentiment prestat per a determinades finalitats, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada, i presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Per exercir els vostres drets haureu de remetre’ns una sol·licitud per correu postal o electrònic a les adreces indicades a l’apartat Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Podeu obtenir més informació sobre els vostres drets i com exercir-los a la pàgina de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a www.aepd.es.

 

POLÍTICA DE PRIVADESA CURRÍCULUMS

Per favor, llegiu detingudament aquesta política de privadesa. Hi trobareu informació important sobre el tractament de les vostres dades personals i els drets que us reconeix la normativa vigent en la matèria.

Si teniu dubtes o necessitau qualsevol aclariment pel que fa a la nostra Política de privadesa o als vostres drets, podeu contactar amb nosaltres a través dels canals que s’indiquen més avall.

Manifestau que les dades que ens facilitau, ara o en el futur, són correctes i veraces i us comprometeu a comunicar-nos-en qualsevol modificació. En cas de proporcionar dades de caràcter personal de tercers, us comprometeu a obtenir el consentiment previ dels afectats i a informar-los sobre del contingut d’aquesta política.

 

 1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades? El responsable del tractament de les vostres dades personals és la Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, amb domicili a la Plaça de la Porta de Santa Catalina, 10, 07012 Palma (Illes Balears); tel. (+34) 971908200; correu electrònic: museu@esbaluard.org

Podeu contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a dpd@esbaluard.org

 1. Per què tractarem les vostres dades i sobre quina base jurídica?

Selecció de personal: Tractam les dades dels candidats que s’inscriguin a les nostres ofertes de treball per a la gestió i el control dels nostres processos de selecció del personal.

La base jurídica per a aquest tractament és l’adopció de mesures precontractuals a la vostra petició, a l’empara del que preveu l’art. 6.1b) del RGPD.

Gestió borsa de treball: Tractam les dades dels candidats per constituir una borsa de treball amb la finalitat de disposar d’una llista de candidats classificats per llocs de treball per cobrir futures vacants a l’entitat. Si no voleu formar part de la nostra borsa de treball ens ho podeu indicar enviant un correu electrònic a museu@esbaluard.org. En aquest cas el vostre CV només serà considerat per a l’oferta de treball concreta en què us heu inscrit.

Aquest tractament es basa en el nostre interès legítim a optimitzar i agilitzar els nostres processos selectius. Per a la ponderació d’aquest interès respecte als vostres drets i llibertats hem determinat el següent:

 • El tractament és compatible amb les expectatives raonables dels interessats, atès que es tracta de persones que s’han postulat prèviament per a un treball a la nostra entitat, i la constitució i l’elaboració d’una borsa de treball és una pràctica generalitzada a les empreses.
 • El tractament és idoni i proporcional per aconseguir l’objectiu proposat, atès que es limita a processos de selecció compatibles amb el perfil professional i acadèmic de l’interessat.
 • L’impacte del tractament en la privadesa dels interessats és limitat: el tractament redunda en benefici de l’interessat atès que el té en compte per optar de nou a un lloc de treball a l’entitat, la qual cosa amplia les seves possibilitats de trobar una feina; les dades incloses a la borsa corresponen a les que els candidats han elegit compartir amb l’empresa per ser considerats en els processos de selecció; s’ofereix al candidat la possibilitat d’oposar-se a la inclusió del seu CV a la borsa de treball i s’ha fixat un límit al termini de conservació dels currículums per garantir-ne l’actualitat i la vigència (vegeu l’apartat Quant de temps conservarem les vostres dades?, més avall).

 

 1. Com hem obtingut les vostres dades? Les dades tractades a aquest efecte s’obtenen del CV i de la carta de motivació que ens heu proporcionat, directament o a través de la web d’ocupació en la qual us heu inscrit per participar en un dels nostres processos de selecció, així com de les entrevistes i proves tècniques que, si escau, se us facin. Les categories de dades tractades a aquest efecte són les següents:
 • Dades de caràcter identificatiu i de contacte, com ara DNI/NIE/permís de residència (si és el cas), nom i llinatges, adreça, telèfon, correu electrònic i fotografia inclosa al CV (si és el cas);
 • Dades de característiques personals, com ara la nacionalitat;
 • Dades acadèmiques i professionals;
 • Dades dels detalls de l’ocupació;
 • Si és el cas, existència de minusvalidesa i grau en compliment del deure imposat per l’art. 42.1. del RDL 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social;
 • Dades generades pel procés, p. ex. comunicacions amb el candidat, informe d’entrevistes, resultat de proves tècniques, etc.

 

 1. Quant de temps conservarem les vostres dades? De manera general conservam les vostres dades durant el temps necessari per gestionar la vostra participació en els nostres processos de selecció i, en tot cas, durant els terminis prevists en les disposicions legals aplicables i durant el temps necessari per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament. Cancel·larem les vostres dades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a les finalitats per a les quals es varen recollir. De manera específica:
 • Els expedients de selecció es cancel·laran un any després de la finalització del procés. No obstant això, en cas de ser contractat, les dades relatives al vostre procés de selecció es conservaran al vostre expedient laboral.
 • Els CV donats d’alta a la nostra borsa de treball es conserven un any a comptar des de la darrera actualització, per la qual cosa haureu de presentar un nou currículum actualitzat o confirmar-nos la vigència del que ens lliurareu inicialment si voleu continuar formant part de la nostra borsa de treball.

 

 1. A qui podem comunicar les vostres dades? No es comunicaran les vostres dades a tercers si no és per obligació legal.
 2. Quins són els vostres drets? Teniu dret a obtenir confirmació sobre si estam tractant o no les vostres dades personals i, en aquest cas, a accedir-hi. També podeu demanar que les vostres dades es rectifiquin quan siguin inexactes o que es completin les dades incompletes, així com sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual es varen recollir.

En determinades circumstàncies, podreu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades. En aquest cas, només tractarem les dades afectades per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions o amb l’objectiu de la protecció dels drets d’altres persones. En determinades condicions i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu igualment oposar-vos al tractament de les vostres dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els vostres interessos o drets i llibertats, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, i sota determinades condicions, podreu sol·licitar la portabilitat de les vostres dades per tal que es transmetin a un altre responsable del tractament.

Podeu revocar el consentiment prestat per a determinades finalitats, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada, i presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Per exercir els vostres drets haureu de remetre’ns una sol·licitud per correu postal o electrònic a les adreces indicades a l’apartat Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Podeu obtenir més informació sobre els vostres drets i com exercir-los a la pàgina de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a www.aepd.es.