Tsuguharu Foujita

Tòquio, 1886 - Zuric, Suïssa, 1968