Estructura

Concebut des d’una perspectiva oberta i experimental entorn dels propis processos educatius, el Laboratori d’Art i Pensament es planteja com a espai relacional i de confluència entre formació, investigació, diàleg, pensament crític i construcció col·lectiva de narratives. Com a laboratori d’idees, es pretén articular nous espais de coneixement compartit, espais transformadors que obrin qüestions i interrogants i que permetin, a través d’una constel·lació de conceptes i sabers, redefinir els límits de la institució mateixa.

El Programa de formació parteix de la idea de treball col·lectiu, amb un format flexible, que s’articula a través de dues fases entrellaçades que integren l’aprenentatge i la coproducció de coneixement, la investigació i la prospecció.

Integrat per activitats de formats diversos —conferències, seminaris, taules de treball, processos de recerca i laboratoris—, cada edició del LAP estarà configurada per diferents mòduls temàtics amb l’objectiu d’articular espais de coneixement compartit. Els mòduls no estan concebuts com a compartiments estancs atesa la transversalitat i la interconnexió entre les diferents temàtiques.

Zona de contacte es planteja com a itinerari obert i espai de pensament que no cerca resultats a curt termini, però sí sacsejar la nostra consciència crítica i repensar la pràctica artística i la producció cultural com a processos clau en la transformació social pel que fa als temes clau del món contemporani.

Cada mòdul té una durada de dues setmanes amb l’estructura següent:

PRIMERA SETMANA

Conferència inaugural (activitat oberta al públic en general). Conferència que vol obrir marcs de reflexió, anàlisi i debat crític, a càrrec d’una persona especialista i reconeguda en l’àmbit que cada mòdul abordi, amb la finalitat de dotar el conjunt del procés del LAP de discursos, relats, idees o cartografies.

Conversa/cafè amb… (només per a persones inscrites). Posteriorment a la conferència, les persones inscrites i els participants als diversos mòduls es trobaran en una sessió informal i distesa amb la persona conferenciant.

Seminari i taules de treball (només per a persones inscrites). Aquesta fase s’inicia amb una xerrada a càrrec dels docents participants en què exposaran les seves experiències, reflexions i qüestions en el context del tema de cada mòdul. Posteriorment, a través de taules de treball i sessions de treball col·lectiu, es reflexionarà conjuntament i s’identificaran línies d’investigació, d’exploració prospectiva i de recerca de dispositius d’acció i d’intervenció que puguin contribuir a dissenyar noves estratègies de canvi social. 

SEGONA SETMANA

Laboratori (només per a persones inscrites). Aquesta fase s’inicia amb una xerrada a càrrec dels docents participants. Posteriorment la part pràctica se centrarà en la identificació i mapatge de pràctiques situades de reparació i connectarà els diferents conceptes al context i a l’entorn més proper, tenint en compte també aquelles pràctiques destacades del context internacional.